Zmarł dr Marian Maduch

Z przykrością zawiadamiamy, że 17 lutego 2017 roku zmarł dr Marian Maduch – były pracownik Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Marian Maduch od 1 lutego 1974 r. aż do czasu przejścia na emeryturę w 2005 roku był związany z Politechniką Opolską/Wyższą Szkołą Inżynierską, pracując na etacie asystenta a następnie wykładowcy i adiunkta w Zakładzie Matematyki/Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki. W latach 1981-84 był kierownikiem Zakładu Matematyki. Jego zainteresowania naukowe, jako ucznia Profesora Jerzego Słupeckiego, koncentrowały się w szczególności na logice i podstawach matematyki. Ciągle doskonalił swoje umiejętności dydaktyczne, zdobywając uznanie i szacunek wśród studentów Politechniki, prowadząc wykłady i ćwiczenia z matematyki na różnych kierunkach studiów technicznych, a jego zajęcia były cenione za jasność i precyzję wykładu. Zawsze ceniony przez współpracowników i przełożonych za wiedzę, kulturę osobistą i koleżeńską życzliwość. W 1981 r. otrzymał Odznakę Zasłużonemu Opolszczyźnie, a w 1988 r. Złoty Krzyż Zasługi.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 na cmentarzu na Półwsi. O godz. 12 msza w nowej kaplicy, o 13 pogrzeb.