Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO otrzymała nagrodę środowiska gospodarczego

Podczas odbywającej się w Filharmonii Opolskiej gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji – nagrody przyznawanej od 1991 roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz partnerskie izby w Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie – dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO - kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i Innowacyjność.

Jak wyjaśniają organizatorzy – Laurami wyróżnia się nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury, sztuki, polityki i ochrony zdrowia naszych regionów.

Politechnika Opolska, która kreuje nie tylko kadry, ale i sprzyjającą atmosferę dla przemysłu i nowych inwestycji na Opolszczyźnie to naturalne środowisko laureatów.

Pani profesor jest znanym i cenionym wykładowcą akademickim, zajmującym się szeroko rozumianą technologią żywności, jest również organizatorem wielu konferencji naukowych dotyczących, najogólniej "wpływu różnych czynników zewnętrznych" na nasze zdrowie. Współpracuje z instytutami z Polski i zagranicy. Na polach doświadczalnych Politechniki Opolskiej testuje nowe metody wzbogacania gleby. Ściśle współpracuje ze środowiskiem rolniczym. Jest ekspertem UMWO w konkursie Piękna Wieś Opolska, KRUS - bezpieczne gospodarstwo rolne.

Galeria zdjęć