Jubileusze pracy

W roku, kiedy obchodziliśmy 50-lecie naszej uczelni, swoje osobiste jubileusze świętowali także pracownicy politechniki.

Oto oni - ludzie, którzy poświęcili politechnice dziesiątki lat swojej kariery zawodowej, i bez których uczelni nie udałoby się tak pewnie wejść w kolejne półwiecze.

Z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki są to:

Imię i nazwiskoLata pracy

Dr Bohdan Bozhenko

20

Dr hab. inż. Zofia Kostrzycka, prof. PO

25

Dr inż. Grzegorz Garbacz

25

Beata Jarzembowska

30

Dr Anida Stanik-Besler

30

Dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO

30

Dr Iwona Mulicka

35

Maria Ginter

40

Jadwiga Zimoch

40

Dr Zbigniew Michno

40

Dr Franciszek Gajda

45