Spotkanie z Inspektorem Pracy

W dniu 10.11.2016r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Celem wizyty było przeprowadzenie praktycznego wykładu dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.

Pan inspektor PIP omówił i przedstawił statystykę wypadków przy pracy w Polsce oraz zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny i skutki wypadków przy pracy.

Najbardziej owocną częścią wykładu była część praktyczna, podczas której szczegółowo przedstawiono kilkanaście wybranych ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy z ostatnich kilku lat. Wybrane przykłady wypadków przy pracy dotyczyły poszkodowanych zatrudnionych w zakładach obróbki mechanicznej i plastycznej metali, w branży budowlanej, elektrycznej i w zakładach stolarskich. Ponadto zwrócono uwagę na niebezpieczne prace w transporcie pionowym, w tym omówiono okoliczności kilku wypadków z udziałem urządzeń dźwignicowych, m.in. zbiorowy i śmiertelny wypadek, który miał miejsce na początku br. na terenie rozbudowywanej Elektrowni Opole. Poruszane zagadnienia, poparte prezentacją fotograficzną, przyczyniły się do zwiększenia świadomości studentów w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Po prezentacji inspektora pracy, studenci mogli zadawać pytania. Stawiane pytania dotyczyły legalności zatrudnienia, warunków pracy oraz praw pracowniczych w przypadku niezachowania i nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów w tym zakresie. Na koniec wykładu w ramach promocji bezpiecznej pracy wszystkim studentom zostały rozdane broszury pt. „Moja pierwsza praca”; „Nowy pracownik” oraz płyty DVD z filmami nt. „Identyfikacji zagrożeń i sposobów ochrony przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi”.

Niniejszy wykład odbył się w ramach współpracy i porozumienia zawartego w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu a Politechniką Opolską w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy i edukacji.