WIPiL gospodarzem posiedzenia PAN

W dniu dzisiejszym tj. 4 listopada 2016 r. w nowej siedzibie Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31, odbyło się zebranie Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach.

Na zaproszenie prof. Waldemara Skomudka – dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz prof. Janusza Pospolity – dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej i prof. Ryszarda Bartnika wiceprzewodniczącego Komisji Energetyki PAN (a jednocześnie pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki) – w sali Rady Wydziału WIPiL, na 156. zebraniu naukowym zgromadziło się prawie 50 osób: naukowców oraz przedstawicieli sektora energetycznego. Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, członek korespondent PAN witając zaproszonych gości, szczególnie gorąco powitał Roberta Zasinę, prezesa TAURON Dystrybucja SA.

Na zebraniu omawiane były sprawy związane z konkurencyjnością polskiego sektora elektroenergetycznego oraz bieżące problemy dotyczące Komisji Energetyki.

Przedstawione zostały następujące referaty:

  • Nowoczesne zarządzanie siecią dystrybucyjną w TAURON Dystrybucja – Rober Zasina, Prezes TAURON Dystrybucja SA
  • Konfrontacja technologii; zagrożenie, czy przyszłość polskiej energetyki – dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO
  • Technologia zgrzewania wybuchowego materiałów metalowych dla energetyki – dr inż. Mariusz Prażmowski

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO miał również okazję zaprezentować Wydział. Zebrani obejrzeli film o Wydziale, przygotowany z okazji jego 10-lecia jednostki.