Spotkanie pracowników z władzami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

W dniu 28 października br. władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki spotkały się z pracownikami Wydziału w sali Rady Wydziału w docelowym już budynku stałej siedziby przy ul. Sosnkowskiego 31. Pan Dziekan, dr hab. inż. Waldemar Skomudek prof. PO wraz ze swoimi zastępcami przedstawił szeroką coroczną informację o: sytuacji Wydziału i zmianach w przepisach dotyczących uczelni wyższych. Mówiono o potrzebach, zagrożeniach, szansach i koniecznych działaniach wynikających ze zmian przepisów jak i sytuacji w zakresie szkolnictwa wyższego. W spotkaniu również uczestniczyli goście z Uniwersytetu Mendla w Brnie: rektor prof. Ladislav Havel, prorektor ds. nauki i międzynarodowych prof. Samuel Darkwach i prorektor ds. organizacyjnych prof. Peter Doležal. W związku z obchodami 50-ciolecia Politechniki Opolskiej, Pan Dziekan zaprosił pracowników w godzinach popołudniowych na uroczystą akademię przygotowaną z tej okazji. Zdjęcia ilustrują atmosferę i przebieg spotkania.

Galeria zdjęć