Katering dietetyczny i dwa oblicza selenu

"Zdrowa Opolszczyzna" to druga edycja konferencji naukowo – szkoleniowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe ŻUBR, pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa. W tym roku patronatem honorowym objął konferencję JM Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr n. o. k. f. Tomasz Halski.

Konferencja jest organizowana przez studentów dla studentów. Ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz poszerzanie wiedzy z zakresu dietetyki, technologii żywności oraz aktywności fizycznej. Dodatkowo jest to dobra okazja, by studenci z całej Polski mogli spotkać się w jednym miejscu, wymienić się swoją wiedzą, poszerzyć swoje horyzonty, a także nawiązać znajomości.

Czytaj więcej...

Warsztaty kulinarne dla uczniów opolskich szkół

Zajęcia dydaktyczne z zasad prawidłowego odżywania oraz warsztaty kulinarne dla uczniów opolskich szkół są wpisane na stałe w kalendarz roku akademickiego pracowników Katedry Inżynierii Biosystemów oraz studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.

Tym razem, w dniu 14 grudnia 2016 roku, odwiedzili nas uczniowie Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego z Zębowic. Uczniowie, oprócz prawidłowych nawyków żywieniowych, które były tematem wykładu dr inż. Dominiki Matuszek, poznali również różnice między napojem owocowym, a sokiem. Ten ostatni, z pomocą mgra inż. Sławomira Czabaja zrobili i skonsumowali.

Czytaj więcej...

Nowy doktor habilitowany

W dniu 8 grudnia 2016 r. dr inż. Jolanta Królczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki uzyskała stopień doktora habilitowanego w wyniku "podwójnie jednomyślnego" głosowania.

Zarówno członkowie komisji habilitacyjnej, jak i członkowie Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie i jednomyślnie podjęli uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynierii rolniczej.

Czytaj więcej...

Brązowy medal dla dr inż. Jolanta Królczyk

Komitet naukowy międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on Manufacturing Engineering and Materials ICMEM 2016 składający się ze 101 naukowców przyznał dr inż. Jolancie Królczyk (współautorstwo) brązowy medal za najlepszą publikację naukową w części dotyczącej obróbki skrawaniem, za publikację pt. "Chip Formation Zone Analysis During the Turning of Austenitic Stainless Steel 316L under MQCL Cooling Condition".

Nagrody i wyróżnienia Rektora dla pracowników naszego wydziału

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem srebrnym  zostali odznaczeni:

 • Zbigniew Plutecki
 • Oleksandr Hachkevych

medalem brązowym zostali odznaczeni:

 • Marek Wasilewski

Na wniosek Rektora Politechniki Opolskiej – Minister Edukacji Narodowej przyznał medale Komisji Edukacji Narodowej następującym pracownikom:

 • Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 • Jolanta Królczyk
 • Ewa Kulińska
 • Dominika Matuszek
 • Kvetoslava Sustova
 • Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Nagrody i wyróżnienia Rektora Politechniki Opolskiej dla nauczycieli akademickich w roku 2016 otrzymali:

Wyróżnienie I stopnia za działalność naukową: 

 • dr Adam Ingram

Wyróżnienie II stopnia za działalność naukową:

 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
 • dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach, prof. PO
 • dr Andrzej Kozdraś

Wyróżnienie III stopnia za działalność naukową:

 • dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO
 • dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys

Nagroda JM Rektora PO III stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego:

 • dr hab. Dorota Strózik-Kotlorz
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys

Serdecznie gratulujemy!

Wizyta w POLARIS POLSKA sp. z o. o.

Wizyta w POLARIS POLSKA sp. z o. o.

Dnia 15 grudnia 2016 roku studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wraz z mgr inż. Dariuszem Masłowskim oraz mgr inż. Małgorzatą Denderą-Gruszką, pracownikami Katedry Logistyki, odwiedzili fabrykę pojazdów Polaris Polska Sp. z o. o. mieszącą się w Opolu przy ul. Wspólnej 12.

Czytaj więcej...

V Międzynarodowe seminarium naukowe OPTYMALIZACJA STRUKTUR PROCESÓW WYTWÓRCZYCH – 2016

W dniu 15.12.2016r. odbyło się V Międzynarodowe seminarium naukowe OPTYMALIZACJA STRUKTUR PROCESÓW WYTWÓRCZYCH – 2016. Organizatorami seminarium były Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki, Katedra Fizyki, Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy.

Czytaj więcej...

Kolejny awans naukowy pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

W dniu 8 grudnia 2016 roku Rada Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała dr Jolancie Królczyk stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie inżynieria rolnicza. Pani dr hab. inż. Jolanta Królczyk uzyskała stopień doktora habilitowanego za cykl publikacji „Teoretyczne i doświadczalne podstawy mieszania wieloskładnikowych układów ziarnistych w przemyśle paszowym".

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Wizyta techniczna studentów w BPEC Brzeg

7 grudnia br. grupa studentów specjalności Zarządzanie projektami kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji gościła w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z wizytą techniczną. Grupę przywitał Prezes Zarządu spółki Pan Witold Nowicki, krótko ją prezentując. Dalszą część spotkania poprowadził Kierownik Działu Produkcji Pan Tadeusz Kopczyński.

Czytaj więcej...

II Opolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa