Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

14 maja 2016r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków:

  • inżynieria bezpieczeństwa – 17 osób,
  • logistyka – 91 osób,
  • technika rolnicza i leśna – 1 osoba
  • technologia żywności i żywienie człowieka – 37 osób,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji – 261 osób.

Czytaj więcej...

Komunikat WKW

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki.

W imieniu WKW zapraszam na wybory przedstawicieli pracowników do Senatu i Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Spotkania wyborcze odbędą się 25 maja (środa) w sali ME-310 (ul. Mikołajczyka 5) w grupach:

  • profesorów i doktorów habilitowanych – godz. 09.30 (wybory do Senatu),
  • pozostałych nauczycieli akademickich – godz. 11.00 (wybory do Senatu i Rady Wydziału),
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – godz. 13.30 (wybory do Rady Wydziału).

Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej, w przypadku braku kworum wybory będą ważne.
Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w grupie pracowników z tytułem profesora lub dr habilitowanego (w stosunku do stanu z 30 listopada 2015), uchwałą WKW z dnia 12 maja 2016 r. uległ zmianie podział mandatów w Radzie Wydziału (Tabela 1).
Informuję ponadto, że dziekan i prodziekani wliczani są w liczbę miejsc w Radzie Wydziału przeznaczonych dla nauczycieli akademickich, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu PO.


Tab. 1. Podział mandatów w Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Grupa
pracownicza 
Nauczyciele z tytułem profesora lub
dr habilitowanego 
Pozostali nauczyciele Pracownicy niebędący nauczycielami StudenciRazem
Ilość mandatów 20
wszyscy uprawnieni
8 3 8 39

Podział dokonany przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 12.05.2016 r. w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w grupie pracowników z tytułem profesora lub stopniem dr habilitowanego.

Tab. 2. Mandaty w Senacie przypadające Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Logistyki

Grupa
pracownicza 
Nauczyciele z tytułem profesora lub
dr habilitowanego 
Pozostali nauczyciele Pracownicy niebędący nauczycielami Studenci
Ilość mandatów 2 1 1
na wszystkie wydziały
1

Podział dokonany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

Studencka wizyta w Elektrowni Opole

W dniu 12.05.2016 w ramach Dni Otwartych, studenci II i III roku Inżynierii Bezpieczeństwa wraz z opiekunem dr Tomaszem Wołczańskim odwiedzili Elektrownię Opole. Mieli okazję zobaczyć na żywo pracę elektrowni oraz budowę nowych bloków energetycznych. Największych wrażeń dostarczył chyba widok na Opole z komina o wysokości ponad 100 m.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że Wydziałowe Kolegium Elektorów w dniu 12 maja 2016 roku wybrało na stanowiska prodziekanów:

ds. dydaktyki - dr Anidę Stanik-Besler

ds. współpracy i rozwoju - dr Aleksandrę Żurawską

ds. nauki - dr hab. inż. Sławomira Zatora, prof. PO.

Jednocześnie informuję, że 25 maja planowane są wybory do Senatu i do Rady Wydziału dla wszystkich grup pracowniczych. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu w następnym tygodniu.

Andrzej Metelski
Przewodniczący WKW

SKN ŻUBR w Zębowicach

W dniu 26 kwietnia 2016 roku studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i przedstawicielki SKN ŻUBR: Joanna Moczko, Olga Kubik oraz Karolina Schinke odwiedziły w ramach promocji kierunków naszego wydziału Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach. Studentki prowadziły warsztaty w zakresie zasad odżywiania z trzema klasami gimnazjum. Uczniowie obejrzeli film promujący Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, wysłuchali krótkiego wykładu nt. najczęstszych błędów żywieniowych oraz mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć ile kostek cukru można znaleźć w wybranych produktach spożywczych często wybieranych przez młodych konsumentów. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że dziekan-elekt zgłosił następujące kandydatury na stanowiska prodziekanów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:

ds. dydaktyki - dr Anida Stanik-Besler

ds. współpracy i rozwoju - dr Aleksandra Żurawska

ds. nauki - dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO.

Spotkanie kandydatów z pracownikami i studentami Wydziału odbędzie się 6 maja 2016 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali ME-310 (ul. Mikołajczyka 5). Zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu wyboru prodziekanów odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 12.00 w sali Lipsk-310.

Andrzej Metelski
Przewodniczący WKW

Zygmunt Kasperski – wspomnienie o uczelnianej ,,Solidarności”

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W UCZELNI W LATACH 1980-81

 

Czytaj więcej...

Gleba - od niej się zaczyna

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Auli Błękitnej na Politechnice Opolskiej odbyła się konferencja połączona z warsztatami naukowymi dla klas patronackich pod tytułem „Gleba – od niej się zaczyna”.

Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Biosystemów z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wraz z firmą Agro – Kombi z Kluczborka. Do prezentacji wykładów i części warsztatowej zaproszono gości z Niemiec i Austrii – doktora Urlicha Volkera oraz doktora Hansa Unterfraunera.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu "Zajawka na Inżynierię Produkcji"

W dniu 27.04.2016 roku Jury w składzie:

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO (przewodniczący)
dr Aleksandra Żurawskadr
dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
dr inż. Iwona Łapuńka
mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
mgr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

przeprowadziło wybór zwycięzców w konkursie zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zatytułowanym “Zajawka na inżynierię produkcji”.

1. Nagrodę I kategorii dla zespołu w składzie:

Gali Aleksander, Bednarz Patryk, Sudoł Radosław (III rok 1 stopnia ZiIP studia stacjonarne) za film interpretujący temat: Z kim współpracuje technolog na co dzień i od święta?

Zwycięski film

Czytaj więcej...