Wizyta profesora honorowego Politechniki Opolskiej

W ramach rozwoju współpracy pomiędzy firmą Wanzke Umformtechnologie GmbH, a Politechniką Opolską, w dniu 17 marca, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki miał przyjemność gościć Profesora Manfreda Wanzke w Opolu.

Manfred Wanzke jest wybitnym specjalistą w obszarze obróbki plastycznej oraz właścicielem firmy z ogromnym doświadczeniem w projektowaniu i produkcji pras. Profesor honorowy PO odwiedził nasz Wydział, gdzie poznał wyposażenie laboratoriów, kompetencje kadry naukowej oraz zakres edukacji studentów Wydziału. Podczas wizyty w Opolu partner Politechniki Opolskiej odwiedził również Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz jeden z zakładów produkcyjnych spółki FAMET.

Trwają rozmowy nad dalszym rozwijaniem współpracy, między innymi poprzez organizację szkoleń, staży, doposażenia laboratoriów.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że w dniu 22 marca 2017 roku, w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających,

dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO

został wybrany na przedstawiciela do Senatu Politechniki Opolskiej z grupy nauczycieli z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.

dr Andrzej Metelski Przewodniczący WKW

Doradzamy doradcom

W ubiegły piątek, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki gościliśmy dyrektorów i doradców zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas pokazu w naszych laboratoriach mieli okazję zobaczyć, że warunki, w jakich młodzież przygotowuje się do doradzanych przez nich zawodów nie odbiegają, a często wręcz przewyższają te, jakie oferują najlepsze, polskie uczelnie.

Pani prodziekan dr Aleksandra Żurawska zaprezentowała Laboratorium Oceny Technologicznej Warstwy Wierzchniej oraz Laboratorium Inżynierii Gastronomicznej gdzie uczestnicy poczęstowali się ciasteczkami upieczonymi przez studentów.

Czytaj więcej...

Gościliśmy dzieci klas IV-tych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Krapkowic

W dniu 08.03.2017r. gośćmi Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki były dzieci klas IV-tych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Krapkowic.

Celem wycieczki było budowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Opolskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w oczach dzieci.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że w dniu 22 marca 2017 roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające przedstawiciela do Senatu Politechniki Opolskiej z grupy nauczycieli z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Spotkanie wyborcze odbędzie się bezpośrednio po posiedzeniu Rady Wydziału w sali S-307 (ul. Sosnkowskiego 31).

Zgodnie z §14 ust.2 Regulaminu Wyborczego PO, Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności przynajmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum.

Zmiana godzin przyjęć COS WIPIL

Informujemy iż uległy zmianie godziny przyjęć w Centrum Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Aktualne godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00
Wtorek: 11:00 – 14:00
Środa: 11:00 – 14:00

Szczegóły na stronie https://wipil.po.opole.pl/kontakt-main/cos-wipil

Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok 2017/18

Rusza rekrutacja do programu Erasmus+ - wyjazdy na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2017/18.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/332-rekrutacja-do-programu-erasmus-na-rok-2017-18

Współpraca z firmą Kiepurex

Współpraca z firmą Kiepurex

Pracownicy naukowi Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej nawiązali kontakt z firmą KIEPUREX w celu sformalizowania współpracy naukowo-badawczej.

W dniu 26 listopada ub. roku pracownicy naukowi Katedry (dr Stefan Moryń, dr Tomasz Wołczański i dr inż. Jarosław Trembacz) odbyli pierwszą wizytę studyjną do siedziby Firmy. Podczas wizyty zwiedzano halę produkcyjną, zapoznano się z parkiem maszynowym i stosowanymi technologiami do produkcji rur i profili stalowych ze szwem. Następnie ustalono zakres i tematykę dalszej współpracy. Proponowany zakres współpracy to m.in.:

Czytaj więcej...

Zmarł dr Marian Maduch

Z przykrością zawiadamiamy, że 17 lutego 2017 roku zmarł dr Marian Maduch – były pracownik Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Marian Maduch od 1 lutego 1974 r. aż do czasu przejścia na emeryturę w 2005 roku był związany z Politechniką Opolską/Wyższą Szkołą Inżynierską, pracując na etacie asystenta a następnie wykładowcy i adiunkta w Zakładzie Matematyki/Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki. W latach 1981-84 był kierownikiem Zakładu Matematyki. Jego zainteresowania naukowe, jako ucznia Profesora Jerzego Słupeckiego, koncentrowały się w szczególności na logice i podstawach matematyki. Ciągle doskonalił swoje umiejętności dydaktyczne, zdobywając uznanie i szacunek wśród studentów Politechniki, prowadząc wykłady i ćwiczenia z matematyki na różnych kierunkach studiów technicznych, a jego zajęcia były cenione za jasność i precyzję wykładu. Zawsze ceniony przez współpracowników i przełożonych za wiedzę, kulturę osobistą i koleżeńską życzliwość. W 1981 r. otrzymał Odznakę Zasłużonemu Opolszczyźnie, a w 1988 r. Złoty Krzyż Zasługi.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 na cmentarzu na Półwsi. O godz. 12 msza w nowej kaplicy, o 13 pogrzeb.

Olimpijka myśli o Politechnice Opolskiej

1 lutego 2017 r. mgr inż. Dariusz Masłowski oraz mgr inż. Małgorzata Dendera – Gruszka z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wybrali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu z gratulacjami dla Klaudii Gogolok, za wybitne osiągnięcia z zakresu wiedzy o logistyce.

Czytaj więcej...