Nagrody i wyróżnienia Rektora dla pracowników naszego wydziału

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem srebrnym  zostali odznaczeni:

 • Zbigniew Plutecki
 • Oleksandr Hachkevych

medalem brązowym zostali odznaczeni:

 • Marek Wasilewski

Na wniosek Rektora Politechniki Opolskiej – Minister Edukacji Narodowej przyznał medale Komisji Edukacji Narodowej następującym pracownikom:

 • Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 • Jolanta Królczyk
 • Ewa Kulińska
 • Dominika Matuszek
 • Kvetoslava Sustova
 • Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Nagrody i wyróżnienia Rektora Politechniki Opolskiej dla nauczycieli akademickich w roku 2016 otrzymali:

Wyróżnienie I stopnia za działalność naukową: 

 • dr Adam Ingram

Wyróżnienie II stopnia za działalność naukową:

 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
 • dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach, prof. PO
 • dr Andrzej Kozdraś

Wyróżnienie III stopnia za działalność naukową:

 • dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO
 • dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys

Nagroda JM Rektora PO III stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego:

 • dr hab. Dorota Strózik-Kotlorz
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys

Serdecznie gratulujemy!

Wizyta w POLARIS POLSKA sp. z o. o.

Wizyta w POLARIS POLSKA sp. z o. o.

Dnia 15 grudnia 2016 roku studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wraz z mgr inż. Dariuszem Masłowskim oraz mgr inż. Małgorzatą Denderą-Gruszką, pracownikami Katedry Logistyki, odwiedzili fabrykę pojazdów Polaris Polska Sp. z o. o. mieszącą się w Opolu przy ul. Wspólnej 12.

Czytaj więcej...

V Międzynarodowe seminarium naukowe OPTYMALIZACJA STRUKTUR PROCESÓW WYTWÓRCZYCH – 2016

W dniu 15.12.2016r. odbyło się V Międzynarodowe seminarium naukowe OPTYMALIZACJA STRUKTUR PROCESÓW WYTWÓRCZYCH – 2016. Organizatorami seminarium były Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki, Katedra Fizyki, Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy.

Czytaj więcej...

Kolejny awans naukowy pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

W dniu 8 grudnia 2016 roku Rada Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała dr Jolancie Królczyk stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie inżynieria rolnicza. Pani dr hab. inż. Jolanta Królczyk uzyskała stopień doktora habilitowanego za cykl publikacji „Teoretyczne i doświadczalne podstawy mieszania wieloskładnikowych układów ziarnistych w przemyśle paszowym".

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Wizyta techniczna studentów w BPEC Brzeg

7 grudnia br. grupa studentów specjalności Zarządzanie projektami kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji gościła w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z wizytą techniczną. Grupę przywitał Prezes Zarządu spółki Pan Witold Nowicki, krótko ją prezentując. Dalszą część spotkania poprowadził Kierownik Działu Produkcji Pan Tadeusz Kopczyński.

Czytaj więcej...

II Opolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Oferta akademicka Prezydenta Miasta Opola

Lekcja o ciekłym azocie

W dniu 10 listopada 2016 r. w PSP nr 15 w Opolu pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki – dr inż. Łukasz Biłos zaprezentował uczniom ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem niskich temperatur.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Inspektorem Pracy

W dniu 10.11.2016r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Celem wizyty było przeprowadzenie praktycznego wykładu dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.

Czytaj więcej...

X Studenckie Sympozjum Transportowo-Logistyczne Sea Point 2016

W dniach 24-25 listopada 2016 r. odbędzie się JUBILEUSZOWE - X Studenckie
Sympozjum Transportowo-Logistyczne Sea Point 2016. Tegoroczne spotkanie związane będzie z dyskusją nt. roli transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i  towarowych.

Będzie to doskonała okazja, aby studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie, wymienili swoją wiedzę i poglądy na poruszany w Sympozjum temat.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: http://am-knlit.pl/

 

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

dr inż. Krystian Pietrzak
opiekun studenckiego
Koła Naukowego Logistyki i Transportu

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

k.pietrzak@am.szczecin.pl
tel. 91 4809726