Podsumowanie ankiety dotyczącej jakości zajęć

Ankiety były dostępne dla studentów w dniach od 23 maja do 20 lipca 2016 r. i dotyczyły oceny zajęć oraz pracy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Średnie oceny z obu części ankiety w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawiono poniżej:

 

 

Prezentacja systemów firma LUCA Logistic Solution Sp. z o.o. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

W dniu 14.01.2017 r. studenci studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi systemami wspomagającymi komisjonowanie w magazynach. Wykład wraz z prezentacją systemów przedstawił prezes firmy LUCA Logistic Solution Sp. z o.o. Pan Bogusław Gnat.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszy projekt innowacyjny

Firma AC S.A., producent innowacyjnej elektroniki samochodowej i lider systemów autogaz marki STAG, zaprasza wszystkich pasjonatów nowych technologii w motoryzacji do wzięcia udziału w konkursie „Od pomysłu do realizacji”. Przedstaw swój nowatorski projekt urządzenia i wyjedź do jednej z fabryk firmy NXP – wiodącego producenta elementów półprzewodnikowych.

Do udziału w konkursie organizator zachęca osoby kreatywne, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest impulsem do działania: studentów i absolwentów, osoby fizyczne lub zespoły czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czytaj więcej...

Awans naukowy - dr hab. inż. Katarzyna Hys

W dniu 15 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Hys stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Czytaj więcej...

Jubileusze pracy

W roku, kiedy obchodziliśmy 50-lecie naszej uczelni, swoje osobiste jubileusze świętowali także pracownicy politechniki.

Oto oni - ludzie, którzy poświęcili politechnice dziesiątki lat swojej kariery zawodowej, i bez których uczelni nie udałoby się tak pewnie wejść w kolejne półwiecze.

Z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki są to:

Imię i nazwiskoLata pracy

Dr Bohdan Bozhenko

20

Dr hab. inż. Zofia Kostrzycka, prof. PO

25

Dr inż. Grzegorz Garbacz

25

Beata Jarzembowska

30

Dr Anida Stanik-Besler

30

Dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO

30

Dr Iwona Mulicka

35

Maria Ginter

40

Jadwiga Zimoch

40

Dr Zbigniew Michno

40

Dr Franciszek Gajda

45

Siostry wydziałowe na kalendarz!

Choć rok 2017 dopiero za dwa dni, to kalendarz na niego przeszedł już do historii. Na corocznym spotkaniu świątecznym pracowników Politechniki Opolskiej rozdano ostatnie kilkaset egzemplarzy tego wyjątkowego wydawnictwa.

Czytaj więcej...

Spotkanie świąteczne

16 grudnia 2016r pracownicy i przedstawiciele studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki spotkali się na corocznym spotkaniu świąteczno-noworocznym.

W świątecznej atmosferze składaliśmy sobie wzajemnie serdeczne życzenia na Nowy 2017 Rok.

Do życzeń dołączyli goście spoza uczelni: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – brygadier Paweł Kielar, dyrektur Tauron Dystrybucja SA oddział w Opolu – Janusz Pisarek.

Życzenia dalszych sukcesów w Nowym Roku oraz wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia złożyli nam również Rektor Politechniki Opolskiej – prof. Marek Tukiendorf, dziekani wydziałów – prof. Janusz Wielki, prof. Zbigniew Borysiuk, kanclerz Politechniki Opolskiej – Barbara Hetmańska.

W sali posiedzeń Rady Wydziału gdzie tym razem spotkaliśmy się, na pierwszy plan wysuwała się pięknie ustrojona choinka z 600 diodowymi lampkami.

Czytaj więcej...

Katering dietetyczny i dwa oblicza selenu

"Zdrowa Opolszczyzna" to druga edycja konferencji naukowo – szkoleniowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe ŻUBR, pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa. W tym roku patronatem honorowym objął konferencję JM Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr n. o. k. f. Tomasz Halski.

Konferencja jest organizowana przez studentów dla studentów. Ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz poszerzanie wiedzy z zakresu dietetyki, technologii żywności oraz aktywności fizycznej. Dodatkowo jest to dobra okazja, by studenci z całej Polski mogli spotkać się w jednym miejscu, wymienić się swoją wiedzą, poszerzyć swoje horyzonty, a także nawiązać znajomości.

Czytaj więcej...

Warsztaty kulinarne dla uczniów opolskich szkół

Zajęcia dydaktyczne z zasad prawidłowego odżywania oraz warsztaty kulinarne dla uczniów opolskich szkół są wpisane na stałe w kalendarz roku akademickiego pracowników Katedry Inżynierii Biosystemów oraz studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.

Tym razem, w dniu 14 grudnia 2016 roku, odwiedzili nas uczniowie Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego z Zębowic. Uczniowie, oprócz prawidłowych nawyków żywieniowych, które były tematem wykładu dr inż. Dominiki Matuszek, poznali również różnice między napojem owocowym, a sokiem. Ten ostatni, z pomocą mgra inż. Sławomira Czabaja zrobili i skonsumowali.

Czytaj więcej...

Nowy doktor habilitowany

W dniu 8 grudnia 2016 r. dr inż. Jolanta Królczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki uzyskała stopień doktora habilitowanego w wyniku "podwójnie jednomyślnego" głosowania.

Zarówno członkowie komisji habilitacyjnej, jak i członkowie Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie i jednomyślnie podjęli uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynierii rolniczej.

Czytaj więcej...