Konferencja naukowa New Quality 2017

W dniach 24-26.11.2017 r. trzech pracowników Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, dr inż. Regina Mazurek oraz dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO, wzięły udział w jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "New Quality2017" w Kazimierzu Dolnym. Od dwudziestu lat konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie wyśmienitych polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się problematyką jakości.

Czytaj więcej...

Spotkanie z pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

W dniu 28.11.2017r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Celem wizyty było zwiększenie świadomości studentów w zakresie profilaktyki wypadków przy pracy. Praktyczny wykład został przeprowadzony dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, zamykając cykl wykładów w ramach przedmiotu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" prowadzonym przez dr inż. Reginę Mazurek.

Czytaj więcej...

Project Master

Absolwentka naszego kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pani Maja Jaracz w dniu 15.11.2017 roku odebrała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Project Master" na najlepszą pracę magisterską

Czytaj więcej...

Odszedł dr inż. Andrzej Lachowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – pracownika Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki.

Dr inż. Andrzej Lachowski urodził się 20 czerwca 1951 roku w Opolu

W latach 1969- 1974 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera inżynierii chemicznej. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w macierzystej uczelni. Jego kariera zawodowa związana była głównie z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, na którym pracował do 2012 r.

Z naszą uczelnią związany od 2012 roku, kiedy został zatrudniony w Katedrze Zastosowań Chemii i Mechaniki na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie ekstrakcji nadkrytycznej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów uczelni. Był życzliwy i koleżeński zarówno dla współpracowników jak i studentów.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.

Odszedł dr Piotr Steckiewicz

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – byłego pracownika Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Piotr Steckiewicz urodził się 19 lipca 1936 roku w Bordziłówce, woj. lubelskie. W latach 1956- 1960 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie uzyskał stopień magistra matematyki. W roku 1974 uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Z naszą uczelnią związany od roku 1971 kiedy został zatrudniony w Zakładzie Matematyki na stanowisku asystenta, następnie wykładowcy, a od 1974 roku na stanowisku adiunkta. W latach 1978-1981 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach 1981-1984 był zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki tego Instytutu. W latach 1976- 1978 pełnił funkcję Kierownika Działu Wydawnictw Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z matematyki na różnych kierunkach studiów uczelni. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie historii i dydaktyki matematyki. Z tego zakresu opublikował 3 monografie oraz około 50 artykułów naukowych i dydaktycznych. W latach 1982- 1984 odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.

W trakcie pracy w naszej uczelni aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym kraju. W latach 1984- 1998 był członkiem Komisji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych przy Polskim Towarzystwie Matematycznym, oraz członkiem Komisji Historii Matematyki tego Towarzystwa. W latach 1979-1985 był wizytatorem przedmiotowym kursów z matematyki prowadzonych przez Ośrodek Usług Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na emeryturę przeszedł w roku 2001, a do roku 2005 prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach umowy zlecenia w Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego. 

Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 17.10.2017 r. na WIPIL PO odbyło się Seminarium na temat: Wybrane problemy systemowo nieprawidłowych rozwiązań w Inżynierii Ruchu i Systemie Bezpieczeństwa Uczestników Ruchu Drogowego zorganizowane przez członków powstającej przy Katedrze Logistyki Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Opole, Zarządu Dróg Miejskich w Opolu, Stowarzyszenia Klubu Inżynierów Ruchu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole, pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, pracownicy Wydziału Inżynierii i Produkcji i Logistyki. Łącznie liczba uczestników wynosiła około 60 osób.

Czytaj więcej...

Wizyta w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

W dniu 25 października 2017 roku studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i przedstawicielki SKN LogPoint: Katarzyna Kowalska, Aleksandra Konior, Emilia Farion oraz Marta Musioł wraz z opiekunem Panią mgr inż. Małgorzatą Denderą-Gruszką odwiedziły Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Studentki prowadziły warsztaty logistyczne dla uczniów klas o profilu logistycznym. Uczniowie wysłuchali również wykładu pt.: Co to jest Logistyka?.

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Czytaj więcej...

Tydzień skarbowo-celny

W dniu 6 listopada 2017r. odbyło się spotkanie studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki z przedstawicielami Administracji Celno-Skarbowej w Opolu.

Na Politechnice Opolskiej miał miejsce się Tydzień Celno-Skarbowy, wydarzenie, które ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze administracji oraz pozyskanie ich na staże i praktyki, a w przyszłości także do służby.

O to, aby studenci politechniki wzięli pod uwagę karierę celnika i urzędnika skarbowego zadbali opolscy praktycy, którzy w krótkich, rzeczowych prezentacjach pokażą, jak ciekawa jest ich praca. Nad skórami krokodyla, słoniowym kłem i innymi, zarekwirowanymi przemytnikom precjozami, wystawionymi przed mównicą, była mowa, między innymi, o zwalczaniu przestępstw w internecie oraz wykorzystaniu informatyki śledczej (w której to urzędnicy szkolą się właśnie na Politechnice Opolskiej). Studentów odwiedził także jeden z najskuteczniejszych funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego – pies wykrywający czułym nosem narkotyki.

Czytaj więcej...

III Kongres Energetyczny we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prof. PO uczestniczył w III Kongresie Energetycznym we Wrocławiu, gdzie miał zaszczyt odczytać laudację dla ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski uhonorowany został tytułem Osobowości Energetyki.

Więcej informacji: http://www.cire.pl/

Seminarium inżynierów ruchu

W dniach 7-9 czerwca 2017 roku odbyło się seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu w Solcu Zdroju. Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się zawodowo rozwiązywaniem problemów ruchu drogowego oraz troską o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę, chęć współpracy w zakresie opracowywania nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego w obecnych warunkach.

Czytaj więcej...