Grant badawczy w ICM dla dra inż. Marka Wasilewskiego

Miło nam poinformować, że dr inż. Marek Wasilewski uzyskał grant badawczy w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Grant polega na udostępnieniu przez ICM specjalistycznego oprogramowania i wysokowydajnych komputerów obliczeniowych. Udostępnienie  jest "wirtualne" i polega na zdalnym logowaniu się do zasobów ICM przez realizatorów grantów.

Grant umożliwi naszemu pracownikowi prowadzenie dalszych badań naukowych bez dodatkowych kosztów dla Wydziału.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa New Quality 2017

W dniach 24-26.11.2017 r. trzech pracowników Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, dr inż. Regina Mazurek oraz dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO, wzięły udział w jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "New Quality2017" w Kazimierzu Dolnym. Od dwudziestu lat konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie wyśmienitych polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się problematyką jakości.

Czytaj więcej...

Spotkanie z pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

W dniu 28.11.2017r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Celem wizyty było zwiększenie świadomości studentów w zakresie profilaktyki wypadków przy pracy. Praktyczny wykład został przeprowadzony dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, zamykając cykl wykładów w ramach przedmiotu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" prowadzonym przez dr inż. Reginę Mazurek.

Czytaj więcej...

Project Master

Absolwentka naszego kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pani Maja Jaracz w dniu 15.11.2017 roku odebrała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Project Master" na najlepszą pracę magisterską

Czytaj więcej...

Odszedł dr inż. Andrzej Lachowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – pracownika Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki.

Dr inż. Andrzej Lachowski urodził się 20 czerwca 1951 roku w Opolu

W latach 1969- 1974 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera inżynierii chemicznej. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w macierzystej uczelni. Jego kariera zawodowa związana była głównie z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, na którym pracował do 2012 r.

Z naszą uczelnią związany od 2012 roku, kiedy został zatrudniony w Katedrze Zastosowań Chemii i Mechaniki na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie ekstrakcji nadkrytycznej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów uczelni. Był życzliwy i koleżeński zarówno dla współpracowników jak i studentów.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.

Odszedł dr Piotr Steckiewicz

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – byłego pracownika Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Piotr Steckiewicz urodził się 19 lipca 1936 roku w Bordziłówce, woj. lubelskie. W latach 1956- 1960 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie uzyskał stopień magistra matematyki. W roku 1974 uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Z naszą uczelnią związany od roku 1971 kiedy został zatrudniony w Zakładzie Matematyki na stanowisku asystenta, następnie wykładowcy, a od 1974 roku na stanowisku adiunkta. W latach 1978-1981 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach 1981-1984 był zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki tego Instytutu. W latach 1976- 1978 pełnił funkcję Kierownika Działu Wydawnictw Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z matematyki na różnych kierunkach studiów uczelni. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie historii i dydaktyki matematyki. Z tego zakresu opublikował 3 monografie oraz około 50 artykułów naukowych i dydaktycznych. W latach 1982- 1984 odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.

W trakcie pracy w naszej uczelni aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym kraju. W latach 1984- 1998 był członkiem Komisji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych przy Polskim Towarzystwie Matematycznym, oraz członkiem Komisji Historii Matematyki tego Towarzystwa. W latach 1979-1985 był wizytatorem przedmiotowym kursów z matematyki prowadzonych przez Ośrodek Usług Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na emeryturę przeszedł w roku 2001, a do roku 2005 prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach umowy zlecenia w Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego. 

Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 17.10.2017 r. na WIPIL PO odbyło się Seminarium na temat: Wybrane problemy systemowo nieprawidłowych rozwiązań w Inżynierii Ruchu i Systemie Bezpieczeństwa Uczestników Ruchu Drogowego zorganizowane przez członków powstającej przy Katedrze Logistyki Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Opole, Zarządu Dróg Miejskich w Opolu, Stowarzyszenia Klubu Inżynierów Ruchu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole, pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, pracownicy Wydziału Inżynierii i Produkcji i Logistyki. Łącznie liczba uczestników wynosiła około 60 osób.

Czytaj więcej...

Wizyta w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

W dniu 25 października 2017 roku studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i przedstawicielki SKN LogPoint: Katarzyna Kowalska, Aleksandra Konior, Emilia Farion oraz Marta Musioł wraz z opiekunem Panią mgr inż. Małgorzatą Denderą-Gruszką odwiedziły Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Studentki prowadziły warsztaty logistyczne dla uczniów klas o profilu logistycznym. Uczniowie wysłuchali również wykładu pt.: Co to jest Logistyka?.

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Czytaj więcej...

Tydzień skarbowo-celny

W dniu 6 listopada 2017r. odbyło się spotkanie studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki z przedstawicielami Administracji Celno-Skarbowej w Opolu.

Na Politechnice Opolskiej miał miejsce się Tydzień Celno-Skarbowy, wydarzenie, które ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze administracji oraz pozyskanie ich na staże i praktyki, a w przyszłości także do służby.

O to, aby studenci politechniki wzięli pod uwagę karierę celnika i urzędnika skarbowego zadbali opolscy praktycy, którzy w krótkich, rzeczowych prezentacjach pokażą, jak ciekawa jest ich praca. Nad skórami krokodyla, słoniowym kłem i innymi, zarekwirowanymi przemytnikom precjozami, wystawionymi przed mównicą, była mowa, między innymi, o zwalczaniu przestępstw w internecie oraz wykorzystaniu informatyki śledczej (w której to urzędnicy szkolą się właśnie na Politechnice Opolskiej). Studentów odwiedził także jeden z najskuteczniejszych funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego – pies wykrywający czułym nosem narkotyki.

Czytaj więcej...

III Kongres Energetyczny we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prof. PO uczestniczył w III Kongresie Energetycznym we Wrocławiu, gdzie miał zaszczyt odczytać laudację dla ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski uhonorowany został tytułem Osobowości Energetyki.

Więcej informacji: http://www.cire.pl/