EXPERCI u oleskich maturzystów

expert spotkanieW dniu 14 listopada 2014 r. studenci z koła naukowego EXPERT działającego przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki w tym: Sławomir Rzepiela, Katarzyna Pietrzyk i Karina Wolna – udali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, aby przybliżyć kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji uczniom klas maturalnych.

Spotkanie zaowocowało licznymi pytaniami o możliwości kształcenia na wydziale oraz deklaracjami uczniów o podjęciu studiów na Politechnice Opolskiej. Kolejne spotkania z przyszłymi maturzystami odbędą się w Krapkowicach i w Kluczborku.

Podręcznik z zarządzania projektami

Do rąk studentów z całej polski, ale też menadżerów, kierowników przedsiębiorstw i wszystkich, którzy stykają się z zagadnieniem projektu (przedsięwzięcia) trafił podręcznik związanych z Politechniką Opolską autorów: prof. Ryszarda Knosali, dyrektora Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz dr inż. Iwony Łapuńki – adiunkta na tym wydziale.

Czytaj więcej...

Udział politechniki w polsko–amerykańskiej debacie o innowacyjności w energetyce

W dniach 16-22 listopada 2014 roku w kilku kalifornijskich miastach zorganizowano cykl konferencji, debat oraz wykładów i wydarzeń towarzyszących, których zasadniczym celem było pogłębienie współpracy amerykańskich i polskich partnerów – przedstawicieli rządu, nauki i biznesu.

Wydarzenie zatytułowano US-Poland Innovation Week (PAIW), a jego organizacją zajęło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy, między innymi, z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym i innymi instytucjami. Poza dalszym pogłębianiem współpracy PAIW było okazją do przeprowadzenia aktywnej promocji polskiej innowacyjności w różnych obszarach gospodarki. Wśród osób zaproszonych do udziału w PAIW był przedstawiciel Politechniki Opolskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Waldemar Skomudek.

Czytaj więcej...

Konferencja o biologizacji rolnictwa

Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zaprasza na Międzynarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie – Biologizacja Rolnictwa”, które odbędą się w Dąbrowie k. Opola w dniach 2-3 grudnia 2014 roku.

Warsztaty integrują specjalistów z różnych dziedzin nauki analizujących mechanizmy zrównoważonego rozwoju świata. Szczególne miejsce w obradach zajmą problemy współczesnego rolnictwa i przemysłu spożywczego stanowiąc tym samym doskonałą platformę współpracy i wymiany doświadczeń. Uwaga poświęcona zostanie również zagadnieniom z dziedziny etyki i zdrowia.

(na zdjęciu uczestnicy ubiegłorocznej edycji warsztatów)

Szczegóły na stronie konferencji

Kuchenne inspiracje studentów

Pod takim hasłem odbyły się seminaria i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w dniach 26-27 listopada 2014 roku na Politechnice Opolskiej.

Cykl spotkań zorganizowany został przez Agencję Rynku Rolnego w Opolu we współpracy z Katedrą Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział także studenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka i członkowie SKN Żubr.

Celem organizacji spotkań było podniesienie wiedzy i doświadczenia młodzieży na temat zasad komponowania diety, doboru składników oraz korzyści płynących ze spożywania urozmaiconych produktów żywnościowych w myśl zmiany świadomości konsumentów.

W harmonogramie spotkania uczniowie uczestniczyli w:

  • wykładach przeprowadzonych przez pracowników uczelni oraz Agencji Rynku Rolnego nt. „Prawidłowych nawyków żywieniowych” oraz „Systemów jakości żywności”
  • pokazach z zakresu analizy świeżości ryb, technik mikroskopowania i wykorzystania ciekłego azotu w technologii żywności
  • zajęciach praktycznych w Laboratorium Gastronomicznym podczas, których komponowali własne posiłki wg zasad prawidłowego odżywiania.

 

Festiwal Nauk Przyrodniczych

W dniu 24 listopada 2014 roku, w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu odbył się „Festiwal Nauk Przyrodniczych”. Gościem specjalnym festiwalu był dr Marek Kostrzewa, reprezentujący Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Festiwal jest jedną z imprez cyklu zaplanowanego w ramach oficjalnej współpracy między Politechniką Opolską a Gimnazjum nr 1 w Wieluniu. Inicjatorami tej współpracy są: po stronie gimnazjum - mgr Grzegorz Spodzieja, a ze strony politechniki – dr Marek Kostrzewa.

W ramach obchodów festiwalu Marek Kostrzewa opowiedział, w formie popularno-naukowej, o tajemnicach jakie skrywa Wszechświat. Wykład, zatytułowany „Wiek Wszechświata”, został wysłuchany przez ok. 100 osobową grupę gimnazjalistów, a po wykładzie odbył się konkurs fizyczny. Uczniowie, w ramach konkursu, odpowiadali na pytania o Wszechświecie, a także przedstawili, samodzielnie opracowane, ciekawe eksperymenty fizyczne. Podziwiać można było inwencję młodzieży, jej spore zainteresowanie problematyką Wszechświata oraz wysoki poziom wiedzy.

 

Nasz ekspert na otwarciu elektrowni w Estonii

W dniu 31 października w miejscowości Kiisa, niedaleko Tallina odbyło się uroczyste uruchomienie nowej elektrowni interwencyjnej o mocy 250 MW. Gospodarzem ceremonii uruchomienia był właściciel instalacji, estoński operator systemu przesyłowego – Elering, a wśród zaproszonych gości zagranicznych był, między innymi, prof. Waldemar Skomudek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Obiekt został zrealizowany przez fińską spółkę Wärtsilä.

Czytaj więcej...

Medal i wyróżnienie dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i Katedry Inżynierii Biosystemów

W dniu 15 września 2014 r. w Brnie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Mendla. Uroczystość była poświęcona głównie obchodom 95-lecia istnienia Uniwersytetu i Wydziału. Z dokumentów historycznych wynika, że Wydział Rolniczy jest jednym z najstarszych Wydziałów Uniwersytetu i drugim, co do ilości kształconych studentów. Od początku swego istnienia po dzień dzisiejszy utrzymał kształcenie na tradycyjnych kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych w obszarze uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Czytaj więcej...

Rzeczywista integracja nauki z przemysłem

W dniu 27 czerwca na Politechnice Opolskiej zainaugurowano ogólnopolski klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju pan Adam Zdziebło.

Czytaj więcej...

Praktyka studentów

POZAPROGRAMOWA PRAKTYKA STUDENTÓW W PGE GiEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Korzystając z możliwości odbycia praktyk w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole, studenci zarządzania i inżynierii produkcji (spec. zarządzanie innowacjami) - Milena Maduzia i Kamil Foryś postanowili uczestniczyć w nich przez miesiąc maj. W ten sposób poszerzali swoją wiedzę z zakresu zarządzania innowacjami, ponieważ zostali przydzieleni do Działu Inwestycji, który zajmuje się realizacją i udoskonalaniem różnych projektów, a także wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj więcej...