Warsztaty BEEP-System

Wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej, którzy interesują się zagadnieniami BHP, mieli wczoraj okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,  dowiedzieć się, jak ergonomicznie urządzić swoje biurko i co ubiera na siebie strażak, kiedy wkracza do płonącego domu. 

Spotkanie zorganizowane przez SKN "Bezpieczniaki" otworzył dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...

Prezes PGE na Politechnice Opolskiej

Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z Politechniką Opolską i gwarantuję, że będziemy tę współpracę kontynuować  – zapewnił dziś Marek Woszczyk, który spotkał się ze studentami i pracownikami uczelni, aby zaprezentować wykład o obecnej kondycji i wyzwaniach stojących przed PGE oraz podyskutować o rynku energii. 

Polska Grupa Energetyczna to największy przedstawiciel branży w kraju i – jak można sądzić po przedstawionej przez jej szefa, opartej na innowacjach strategii  – wszystko wskazuje na to, że utrzyma pozycję niekwestionowanego lidera.

Czytaj więcej...

Na politechnice powstanie centrum kompetencji ,"bezpieczeństwo energetyczne"

Mamy odpowiednie przygotowanie, w tym również personel, narzędzia i partnerów, aby podołać koordynacji jednego z centrów Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – przekonuje dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, a także autorytet w dziedzinie energetyki prof. Waldemar Skomudek.

Decyzja o takim kierunku rozwoju powołanego w lipcu 2014 r. konsorcjum, zapadła podczas dzisiejszego zebrania rady naukowej. Robocze spotkanie w tej sprawie odbyło się już w poniedziałek, na Politechnice Opolskiej, przy udziale prof. Tadeusza Więckowskiego, który kieruje stojącą na czele ,"Austrady" Politechniką Wrocławską.

Czytaj więcej...

Innowacyjność to jest to

Po raz osiemnasty odbyła się konferencja "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji". Z ramienia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w konferencji wziął udział prof. Ryszard Knosala z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Na konferencji poruszane były tematy narzędzi i metod stosowanych w projektowaniu innowacyjnym, przedmiotów, procesów i przedsięwzięć technologicznych.

Wizyta uczniów z Lewina

W ostatnich dwóch dniach Politechnikę Opolską odwiedzili uczniowie z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim.

Stu dzwudziestu jeden naszych przyszłych – jak mamy nadzieję – studentów wzięło udział w zajęciach na Wydziale Mechanicznym – gdzie, między innymi, poznali technologię druku 3D i zajrzeli do laboratorium, w którym  bada się quady, oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, gdzie dowiedzieli się, że inżynierowie zajmują się nie tylko konstruowaniem maszyn i chodzeniem w kasku po budowie, ale też, np. rozpoznawaniem świeżości ryb.

Gimnazjaliści uczestniczyli także w szeregu warsztatów  Trip Truck zorganizowanych przez studentów z SKNL LogPoint.

Wycieczkę, która odbyła się w ramach projektu Brzeska Wieś Historyczna, zwieńczyła wizyta w najbardziej egzotycznym miejscu uczelni (a prawdopodobnie i w całym województwie), czyli w – znanym już uczniom – Instytucie Konfucjusza, promującym kulturę wielkich Chin.

W ten sposób nasi goście przekonali się, że Politechnika Opolska ma wiele, różnych odcieni.

Zupełnie jak kameleon, który dał nazwę łazikowi skonstruowanemu przez naszych studentów, słynnemu na politechnice i w Lewinie Brzeskim.

Alternatywa dla chemizacji życia

Wszyscy chcemy zdrowo się odżywiać, chcemy też, aby zdrowa była cała nasza planeta. Czy jednak w czasach, kiedy ,,E” w składzie produktu nikomu nie kojarzy się z witaminą, tylko ze sztucznym, być może niebezpiecznym, dodatkiem, a menu dla kurczaka układa farmaceuta – jest to jeszcze możliwe?

Owszem, dzięki pożytecznym mikroorganizmom, które – dosłownie i w przenośni – wzięli pod lupę organizatorzy IV Opolskiej Konferencji z cyklu Biologizacja Rolnictwa, która odbyła się dziś na Politechnice Opolskiej.

Tym razem naukowcy i producenci rolni (reprezentowani również przez Agencję Rynku Rolnego i Opolską Izbę Rolniczą) poświęcili uwagę głównie daklastrowanej wodzie, jednak wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia biorożnorodności i ogólnie – probiotechnologii, czyli wykorzystaniu bakterii i grzybów we wszystkich gałęziach przemysłu rolnego  – od nawożenia gleby, przez żywienie zwierząt i zwalczanie chorób, po oczyszczanie ścieków i bezpieczne magazynowanie zbóż.  Jak przekonywali prelegnci, naturalne i wydajne ProBio Emy – to alternatywa dla chemizacji rolnictwa degradującej środowiko i nas – konsumentów, łudzących się, że wykonywane w maseczkach i rękawicach opryski pól nie mają wpływu na końcowy efekt produkcji rolnej.

Spotkanie otworzył rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf, który naukowo związany jest właśnie z inżynierią rolniczą. Ta konferencja – powiedział – to kolejny dowód na multidyscyplinarność politechniki.

Organziatorem spotkania był Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, a pracom komitetu przewodniczyła dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO.

Czytaj więcej...

Sąsiedzkie porozumienie energetyczne

Przedstawiciele uczelni oraz zakładów przemysłowych tzw. TRITII, czyli czterech sąsiadujących ze sobą regionów – Opolszczyzny, Śląska, czeskiego kraju morawsko-śląskiego i  słowackiego kraju żylińskiego, spotkali się dziś na Politechnice Opolskiej, aby dyskutować o wypracowaniu i złożeniu  wspólnego projektu w unijnym programie Horyzont 2020.

O idei partnerstwa mówi prof. Zbigniew Plutecki z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki: Chcemy opracować strategię dla regionu pogranicza, która doprowadzi do jego samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem wszystkim możliwych źródeł energii, dostępnych na tych terenach.

Czytaj więcej...

Nasi studenci z wiedzą praktyczną za pan brat

Mróz nie odstraszył studentów z drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i 9 grudnia 2014 r. wybrali się oni po wiedzę praktyczną aż do Brzegu. Studenci ze specjalności Logistyka w Energetyce oraz Zarządzanie Innowacjami mieli przyjemność odwiedzić Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu oraz Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Opiekę nad grupą sprawowała dr Anna Duczkowska-Kądziel oraz mgr inż. Aleksandra Otawa.

Czytaj więcej...

Europejskie bezpieczeństwo energetyczne

16 grudnia 2014 r. odbyły się w Lizbonie warsztaty z udziałem specjalistów i ekspertów z Portugalii i Polski na temat technologicznych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

Organizatorem warsztatów był Ambasador RP w Portugalii Pan Bronisław Misztal, a wśród uczestników byli m.in. dr Artur Trindade Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki Portugalii, prof. Joao Murta Pina z Uniwersytetu Nova, prof. Milton Moniz Międzynarodowy Konsultant ds. Energetyki, a także Mieczysław Koch Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej oraz prof. Kazimierz Wilkosz z Politechniki Wrocławskiej. Ze strony Politechniki Opolskiej uczestnikiem tego wydarzenia był prof. Waldemar Skomudek, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...

Święta na wydziale

Szczerych życzeń – nigdy nie za wiele, dlatego też obok ogólnouczelnianego spotkania świątecznego, pracownicy zebrali się w minionym tygodniu na ,,opłatku” wydziałowym.

W  bardziej kameralnym gronie, ale z udziałem rektora, prof. Marka Tukiendorfa, składano sobie życzenia i snuto plany na przyszły rok.  W tym bogactwie świątecznych spotkań niektórzy mieli okazję skosztować pierników z wielu różnych stołów. Bez wątpienia należy do nich uczelniany fotograf Sławoj Dubiel, który uwiecznił świąteczną atmosferę na zdjęciach {LINK}.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ugościł swoich pracowników okazałym poczęstunkiem. Prowadzony, flagowy kierunek technologia żywności i żywienie człowieka zobowiązuje!