Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych

W związku z uruchomionym przed dwoma miesiącami centrum kompetencji "bezpieczeństwo energetyczne" funkcjonującym przy Politechnice Opolskiej, na uczelni odbyło się dziś spotkanie z udziałem zainteresowanych podmiotów oraz gościa specjalnego – Grzegorza Schetyny, który kieruje jednym z ważniejszych – dla kraju i dla polityki energetycznej – resortów. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz regionu –  wojewoda Ryszard Wilczyński, marszałek Andrzej Buła i wiceprezydent miasta Maciej Wujec, dziekani wydziałów prowadzących badania i kształcących kadry dla tej gałęzi przemysłu – inicjator utworzenia centrum i niekwestionowany autorytet w dziedzinie energetyki prof. Waldemar Skomudek oraz dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz prof. Marian Łukaniszyn z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, senator i były, wieloletni rektor uczelni – prof. Piotr Wach, prorektorzy – prof. Krzysztof Malik, dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO oraz prof. Janusz Pospolita oraz przedstawiciele przemysłu – Leszek Kosiorek dyrektor ds. serwisu firmy Tauron oraz prokurent z Multiserwisu Andrzej Kolasa.

Czytaj więcej...

Nagroda wydawnicza dla naszego doktora honorowego

Seria podręczników pod redakcją naukową prof. Ryszarda Knosali otrzymała wyróżnienie specjalne na 9. Targach Książki Akademickiej i Naukowej "Academia 2015". 

Cieszący się wśród studentów ogromną popularnością cykl podręczników "Zarządzanie i inżynieria produkcji" to unikalne przedsięwzięcie nie tylko w skali Polski. Do jego realizacji profesor powołał zespół 65 autorów, w tym 42 profesorów z 25 uczelni akademickich, którzy opracowali 22 pozycje. Książki wydane zostały nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, a nagroda dotyczy trzech najnowszych dzieł w serii.

Gratulujemy całemu wyróżnionemu i związanemu z Politechniką Opolską  zespołowi autorów!

Czytaj więcej...

Logistyczny TRIP 3.0

W dniach 14-15 maja w Opolu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa TRIP 3.0 z udziałem blisko stu studentów i uczniów logistyki.Wydarzenie zostało objęte patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Opola – Marcina Ociepy, Starosty Opolskiego Henryka Lakwy, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, a także Rektora Politechniki Opolskiej, prof. Marka Tukiendorfa oraz Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof.  Stanisława Sławomira Nicieji.

Konferencja została uroczyście otwarta przez przewodniczącą koła naukowego Ewę Szotek oraz jej zastępcę Bartłomieja Wudeckiego. W pierwszej kolejności po nich głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Opola, Pan Marcin Ociepa, który podkreślił rolę i ważność inicjatywy studenckiej w rozwoju miasta Opola.

Czytaj więcej...

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

W dniu 16 maja 2015 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom pięciu kierunków:

  • inżynieria bezpieczeństwa – 17 osób,
  • logistyka – 115 osób,
  • technika rolnicza i leśna – 1 osoba,
  • technologia żywności i żywienie człowieka – 29 osób,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji – 235 osób.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ukończyło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 397 osób, w tym 46 osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem.

Nasi absolwenci w trakcie studiów poprzez praktyki, jak i po studiach mają ciągły kontakt z firmami z Opolszczyzny takimi jak: Zakład Projektowania i Usług Technicznych AiM Brzozowscy, ATMOTERM S.A, ESAB Polska, Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,Brzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, z którymi Wydział współpracuje.

Aby studenci byli dobrze przygotowani do współpracy z przemysłem Wydział w trakcie studiów organizuje szkolenia oraz specjalistyczne wykłady.

Kontakt z przyszłymi studentami umożliwiają nam podpisane porozumienia ze szkołami ponadgimnazjalnymi jak: Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Nasi absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej i praktyki zawodowej rozwijają swoje zainteresowania w prężnie działających studenckich kołach naukowych: LogPoint, Bezpieczniaki, Żubr i Expert.

Czytaj więcej...

Studenci jeździli i promowali. Dziękujemy!

Gorący okres wyjazdów na targi edukacyjne koordynowanych przez Sekcję Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej wreszcie się zakończył. Odwiedziliśmy ponad 20 miejscowości.

Tradycyjnie już gościliśmy na wielkich imprezach edukacyjnych np. w katowickim „Spodku”, częstochowskiej galerii handlowej "Jurajska" czy Bielskich Targach Edukacyjnych, ale odwiedziliśmy też niemal wszystkie miasta powiatowe Opolszczyzny, w których organizowano niewielkie Targi Pracy i Edukacji. Przedstawicieli naszej uczelni nie zabrakło też w miastach i miasteczkach województw: łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego.


W przedsięwzięciu wzięli udział: Patryk Mrosek, Dariusz Masłowski, Nikola Hupka, Andżelina Hupka, Iwona Wicher, Agata Raducka, Katarzyna Lach, Mateusz Zając.

Wielkie podziękowania należą się  ww. studentom, którzy godnie, profesjonalnie i często poświęcając czas wolny, promowali Politechnikę Opolską i nasz Wydział. Dziękujemy też Wydziałom i wykładowcom za zgodę na udział studentów w wyjazdach.

Czytaj więcej...

Polsko-austriackie forum gospodarcze

30 kwietnia 2015 r. w Sali Senatu odbyło się Austriacko-Polskie Forum Gospodarcze z udziałem delegacji przedsiębiorców z kraju związkowego Styrii (Austria) i przedsiębiorców Opolszczyzny. Gośćmi honorowymi spotkania byli Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Thomas Buchsbaum oraz konsul honorowy Republiki Austrii Edward Wąsiewicz. 

Celem spotkania było nawiązanie kontaktów pomiędzy obiema stronami, szczególnie w obszarach związanych z branżami przemysłu mechanicznego, energetycznego, budowlanego, drzewnego, spożywczego i turystycznego, a także zagadnień związanych z logistyką i projektowaniem.

Czytaj więcej...

Dr h. c. Ryszard Knosala – "Profesor instytucja"

Politechnika Opolska uhonorowała dziś senatora prof. Ryszarda Knosalę najwyższym wyróżnieniem akademickim. Profesor, który swoją działalnością naukową i społeczną mógłby obdzielić kilka osób, jest piątym doktorem honorowym uczelni.

Jestem wzruszony… – powiedział Doktor - każdy potrzebuje takiego momentu, kiedy jego praca zostaje poddana ocenie i uznaniu. Jestem za niego wdzięczny swojej uczelni. Lubię ciężko pracować – dodał również - a dzisiejsze wyróżnienie stanie się dla mnie "dopalaczem", który doda mi sił w dalszym życiu zawodowym.

Czytaj więcej...

Szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2

W dniu 17 kwietnia 2015 r. pracownicy Katedry Zarządzania Projektami oraz studenci koła naukowego EXPERT uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie poprowadzone przez Panią dr Patrycję Wolską zostało zorganizowane przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Zarządzanie projektami to dyscyplina naukowa, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Spowodowane jest to pojawiającą się coraz częściej koniecznością podejmowania niestandardowych przedsięwzięć – projektów, których zadaniem jest rozwiązywanie nietypowych, złożonych problemów funkcjonowania organizacji.

Czytaj więcej...

Uczestniczymy w kluczowych debatach o przyszłości polskiej i europejskiej energetyki

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Energetyczna EuroPOWER – Społeczeństwo, Energetyka, Gospodarka. EuroPOWER to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie dotyczące rozwoju rynku energii w Polsce i w Europie.

W ciągu 21 edycji konferencja stała się niezmiernie efektywną platformą wymiany doświadczeń i wspólnego dialogu dla wszystkich kluczowych przedstawicieli branży energetycznej, a także nauki i administracji. W trakcie wydarzenia prowadzone dyskusje dotyczyły przede wszystkim polityki energetycznej UE i Polski do roku 2050 z ekspozycją priorytetów i wyzwań, kluczowych czynników gwarantujących rozwój gospodarki przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego i zewnętrznego uwarunkowania rozwoju gazownictwa w Polsce, a także rozwoju krajowego i wspólnotowego rynku energii elektrycznej zorientowanego na odbiorcę, innowacyjnych inteligentnych sieci, racjonalizacji mechanizmów wsparcia dla OZE oraz tworzenia warunków dla rozwoju ruchu prosumenckiego.

Czytaj więcej...

Warsztaty BEEP-System

Wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej, którzy interesują się zagadnieniami BHP, mieli wczoraj okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,  dowiedzieć się, jak ergonomicznie urządzić swoje biurko i co ubiera na siebie strażak, kiedy wkracza do płonącego domu. 

Spotkanie zorganizowane przez SKN "Bezpieczniaki" otworzył dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...