Polsko-austriackie forum gospodarcze

30 kwietnia 2015 r. w Sali Senatu odbyło się Austriacko-Polskie Forum Gospodarcze z udziałem delegacji przedsiębiorców z kraju związkowego Styrii (Austria) i przedsiębiorców Opolszczyzny. Gośćmi honorowymi spotkania byli Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Thomas Buchsbaum oraz konsul honorowy Republiki Austrii Edward Wąsiewicz. 

Celem spotkania było nawiązanie kontaktów pomiędzy obiema stronami, szczególnie w obszarach związanych z branżami przemysłu mechanicznego, energetycznego, budowlanego, drzewnego, spożywczego i turystycznego, a także zagadnień związanych z logistyką i projektowaniem.

Czytaj więcej...

Dr h. c. Ryszard Knosala – "Profesor instytucja"

Politechnika Opolska uhonorowała dziś senatora prof. Ryszarda Knosalę najwyższym wyróżnieniem akademickim. Profesor, który swoją działalnością naukową i społeczną mógłby obdzielić kilka osób, jest piątym doktorem honorowym uczelni.

Jestem wzruszony… – powiedział Doktor - każdy potrzebuje takiego momentu, kiedy jego praca zostaje poddana ocenie i uznaniu. Jestem za niego wdzięczny swojej uczelni. Lubię ciężko pracować – dodał również - a dzisiejsze wyróżnienie stanie się dla mnie "dopalaczem", który doda mi sił w dalszym życiu zawodowym.

Czytaj więcej...

Szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2

W dniu 17 kwietnia 2015 r. pracownicy Katedry Zarządzania Projektami oraz studenci koła naukowego EXPERT uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie poprowadzone przez Panią dr Patrycję Wolską zostało zorganizowane przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Zarządzanie projektami to dyscyplina naukowa, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Spowodowane jest to pojawiającą się coraz częściej koniecznością podejmowania niestandardowych przedsięwzięć – projektów, których zadaniem jest rozwiązywanie nietypowych, złożonych problemów funkcjonowania organizacji.

Czytaj więcej...

Uczestniczymy w kluczowych debatach o przyszłości polskiej i europejskiej energetyki

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Energetyczna EuroPOWER – Społeczeństwo, Energetyka, Gospodarka. EuroPOWER to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie dotyczące rozwoju rynku energii w Polsce i w Europie.

W ciągu 21 edycji konferencja stała się niezmiernie efektywną platformą wymiany doświadczeń i wspólnego dialogu dla wszystkich kluczowych przedstawicieli branży energetycznej, a także nauki i administracji. W trakcie wydarzenia prowadzone dyskusje dotyczyły przede wszystkim polityki energetycznej UE i Polski do roku 2050 z ekspozycją priorytetów i wyzwań, kluczowych czynników gwarantujących rozwój gospodarki przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego i zewnętrznego uwarunkowania rozwoju gazownictwa w Polsce, a także rozwoju krajowego i wspólnotowego rynku energii elektrycznej zorientowanego na odbiorcę, innowacyjnych inteligentnych sieci, racjonalizacji mechanizmów wsparcia dla OZE oraz tworzenia warunków dla rozwoju ruchu prosumenckiego.

Czytaj więcej...

Warsztaty BEEP-System

Wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej, którzy interesują się zagadnieniami BHP, mieli wczoraj okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,  dowiedzieć się, jak ergonomicznie urządzić swoje biurko i co ubiera na siebie strażak, kiedy wkracza do płonącego domu. 

Spotkanie zorganizowane przez SKN "Bezpieczniaki" otworzył dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...

Prezes PGE na Politechnice Opolskiej

Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z Politechniką Opolską i gwarantuję, że będziemy tę współpracę kontynuować  – zapewnił dziś Marek Woszczyk, który spotkał się ze studentami i pracownikami uczelni, aby zaprezentować wykład o obecnej kondycji i wyzwaniach stojących przed PGE oraz podyskutować o rynku energii. 

Polska Grupa Energetyczna to największy przedstawiciel branży w kraju i – jak można sądzić po przedstawionej przez jej szefa, opartej na innowacjach strategii  – wszystko wskazuje na to, że utrzyma pozycję niekwestionowanego lidera.

Czytaj więcej...

Na politechnice powstanie centrum kompetencji ,"bezpieczeństwo energetyczne"

Mamy odpowiednie przygotowanie, w tym również personel, narzędzia i partnerów, aby podołać koordynacji jednego z centrów Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – przekonuje dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, a także autorytet w dziedzinie energetyki prof. Waldemar Skomudek.

Decyzja o takim kierunku rozwoju powołanego w lipcu 2014 r. konsorcjum, zapadła podczas dzisiejszego zebrania rady naukowej. Robocze spotkanie w tej sprawie odbyło się już w poniedziałek, na Politechnice Opolskiej, przy udziale prof. Tadeusza Więckowskiego, który kieruje stojącą na czele ,"Austrady" Politechniką Wrocławską.

Czytaj więcej...

Innowacyjność to jest to

Po raz osiemnasty odbyła się konferencja "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji". Z ramienia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w konferencji wziął udział prof. Ryszard Knosala z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Na konferencji poruszane były tematy narzędzi i metod stosowanych w projektowaniu innowacyjnym, przedmiotów, procesów i przedsięwzięć technologicznych.

Wizyta uczniów z Lewina

W ostatnich dwóch dniach Politechnikę Opolską odwiedzili uczniowie z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim.

Stu dzwudziestu jeden naszych przyszłych – jak mamy nadzieję – studentów wzięło udział w zajęciach na Wydziale Mechanicznym – gdzie, między innymi, poznali technologię druku 3D i zajrzeli do laboratorium, w którym  bada się quady, oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, gdzie dowiedzieli się, że inżynierowie zajmują się nie tylko konstruowaniem maszyn i chodzeniem w kasku po budowie, ale też, np. rozpoznawaniem świeżości ryb.

Gimnazjaliści uczestniczyli także w szeregu warsztatów  Trip Truck zorganizowanych przez studentów z SKNL LogPoint.

Wycieczkę, która odbyła się w ramach projektu Brzeska Wieś Historyczna, zwieńczyła wizyta w najbardziej egzotycznym miejscu uczelni (a prawdopodobnie i w całym województwie), czyli w – znanym już uczniom – Instytucie Konfucjusza, promującym kulturę wielkich Chin.

W ten sposób nasi goście przekonali się, że Politechnika Opolska ma wiele, różnych odcieni.

Zupełnie jak kameleon, który dał nazwę łazikowi skonstruowanemu przez naszych studentów, słynnemu na politechnice i w Lewinie Brzeskim.

Alternatywa dla chemizacji życia

Wszyscy chcemy zdrowo się odżywiać, chcemy też, aby zdrowa była cała nasza planeta. Czy jednak w czasach, kiedy ,,E” w składzie produktu nikomu nie kojarzy się z witaminą, tylko ze sztucznym, być może niebezpiecznym, dodatkiem, a menu dla kurczaka układa farmaceuta – jest to jeszcze możliwe?

Owszem, dzięki pożytecznym mikroorganizmom, które – dosłownie i w przenośni – wzięli pod lupę organizatorzy IV Opolskiej Konferencji z cyklu Biologizacja Rolnictwa, która odbyła się dziś na Politechnice Opolskiej.

Tym razem naukowcy i producenci rolni (reprezentowani również przez Agencję Rynku Rolnego i Opolską Izbę Rolniczą) poświęcili uwagę głównie daklastrowanej wodzie, jednak wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia biorożnorodności i ogólnie – probiotechnologii, czyli wykorzystaniu bakterii i grzybów we wszystkich gałęziach przemysłu rolnego  – od nawożenia gleby, przez żywienie zwierząt i zwalczanie chorób, po oczyszczanie ścieków i bezpieczne magazynowanie zbóż.  Jak przekonywali prelegnci, naturalne i wydajne ProBio Emy – to alternatywa dla chemizacji rolnictwa degradującej środowiko i nas – konsumentów, łudzących się, że wykonywane w maseczkach i rękawicach opryski pól nie mają wpływu na końcowy efekt produkcji rolnej.

Spotkanie otworzył rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf, który naukowo związany jest właśnie z inżynierią rolniczą. Ta konferencja – powiedział – to kolejny dowód na multidyscyplinarność politechniki.

Organziatorem spotkania był Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, a pracom komitetu przewodniczyła dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO.

Czytaj więcej...