Habilitacja dr inż. Dominika Matuszek

Podczas uroczystej części rady wydziału WIPiL dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO oficjalnie pogratulował w imieniu całej społeczności wydziału awansu naukowego pani Dominice Matuszek, która 20 kwietnia 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Pozytywne i jednomyślne głosowanie zostało przeprowadzone zarówno przez komisję habilitacyjną jak i Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Czytaj więcej...

LogPoint miało okazję odwiedzić firmę Polaris

W dniu 18 kwietnia br. Studencie Koło Naukowe LogPoint, miało okazję odwiedzić firmę Polaris, producent quadów (ATV), pojazdów użytkowych (Ranger) oraz sportowych (Razor).

Czytaj więcej...

LogPoint gościło maturzystów z Nysy

W dniu 19 kwietnia br. podczas dni otwartych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Studenckie Koło Naukowe LogPoint miało zaszczyt gościć maturzystów z Nysy. Uczniom z czwartej klasy technikum została przedstawiona prezentacja o naszym wydziale i ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej przez opiekuna Koła Naukowego, mgr inż. Małgorzatę Denderę-Gruszka.

Czytaj więcej...

Ramowa umowa o współpracy WIPIL i FPEDAS

W dniu 17.04.2018 prof. Ing. Anna Križanová, PhD, dziekan Wydziału PEDAS (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Uniwersytet w Žilinie - Wydział Operacyjny i Ekonomiczny Transportu i Łączności), ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE przekazała prof. nzw. Krzysztofowi Olejnikowi podpisaną Ramową Umowę o Współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki. Umowa otwiera możliwości szczegółowej współpracy pomiędzy obu Wydziałami.

Czytaj więcej...

Konferencja Automotive Safety 2018 w Časta-Papiernicka na Słowacji

Grupa pięciu pracowników wydziału Katedry: Logistyki i Matematyki PO, uczestniczyła w dniach 17-20 kwietnia w konferencji Automotive Safety 2018, która odbywała się w Časta-Papiernicka na Słowacji. Była to już jedenasta edycja tej konferencji. Współorganizatorami konferencji byli Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Żylinie. Konferencja odbywa się co dwa lata. Początkowo była w Polsce, obecna i przed czterema laty w Słowacji.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich na WIPiL na medal!

W dniu 21.04.2018 w Łączniku odbyły się Mistrzostwa w Szachach Szybkich o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Mistrzostwa rozpoczęły się miłą niespodzianką, ponieważ Waldemar Taboła, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Szachowego, wręczył prof. Waldemarowi Skomudkowi oraz prof. Katarzynie Hys odznaki honorowe „Przyjaciel Szachów” decyzją Prezesa Polskiego Związku Szachowego z dnia 19.04.2018 r.

Dla Mistrzostw pozyskane zostały patronaty honorowe: Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej. Ponadto informacja dotycząca Mistrzostw została umieszczona w kalendarium Urzędu Miasta Opole oraz na wielu portalach internetowych (m.in. www.chessarbiter.com, www.pzszach.pl, www.ozszach.pl, www.po.opole.pl, http://wipil.po.opole.pl/).

- Naszą ideą jest uczenie pokoleń. Być może te młode osoby, które dziś tak wspaniale sobie radzą na szachownicach, w przyszłości zechcą studiować na uczelni technicznej - podkreślił prof. Waldemar Skomudek podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw.
- JM Rektor Marek Tukiendorf dodał, że czuje ogromną radość. Bowiem na Politechnice, w jednym miejscu i czasie zgromadzili się zawodnicy różnych narodowości, których łączy wspólna pasja do szachów.
- Hasło Mistrzostw „Szachy i Politechnika łączą pokolenia” odzwierciedla ideę, która nam przyświecała podczas projektowania całego wydarzenia - mówi prof. Katarzyna Hys. Zaproponowaliśmy nową płaszczyznę komunikacji pomiędzy uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a przedstawicielami ośrodków akademickich. Jak się okazało, formuła współpracy pomiędzy tak różnymi ośrodkami okazała się być wyjątkowo trafna, a wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony zawodników. Do Mistrzostw zgłosili się uczestnicy w wieku od 7 do 74 lat.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich


Materiał dzięki uprzejmości patrona medialnego - Radia Opole, autor: Wanda Kownacka.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyły się mistrzostwa w szachach szybkich o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki "Szachy i Politechnika łączą pokolenia" pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego. Pierwsza edycja turnieju cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem a dzięki uprzejmości patrona medialnego możemy obejrzeć krótką relację z wydarzenia.

Czytaj więcej...

Finał Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II”

W dniu 6 kwietnia br. odbył się drugi, finałowy etap Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II”. W finale wzięło udział 30 uczniów z całego województwa opolskiego. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Druga część, do której zostało wybranych pięciu najlepszych uczniów, składała się z zaprojektowania centrum logistycznego i przedstawienia swojej koncepcji komisji egzaminacyjnej.

Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II” zostali:

- 1 miejsce: Angelika Kozala – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - laptop ufundowany przez firmę Paul Schockemohle Logistics Polska)
- 2 miejsce: Krystian Wręczycki – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - przelot samolotem oraz powerbank ufundowany przez firmę Morawiec Transport i Logistyka)
- 3 miejsce: Krzysztof Kłak - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - dysk zewnętrzny ufundowany przez firmę Piomar)

Oraz dwa wyróżnienia:

- Marek Chudala - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

- Iwona Swiecznik - Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Letnia Szkoła w szwajcarskiej Lucernie

LucerneUWAGA STUDENCI!

Rusza nabór na letnią szkołę w szwajcarskiej Lucernie - International Summer School Lucerne 2018, która odbędzie się w dniach 3 do 7 września 2018! Tematem przewodnim wydarzenia jest "Design of smart digital services", a w jego ramach zaplanowano:

  • przyjęcie powitalne (2 września)
  • warsztaty tematyczne
  • wizyty w przedsiębiorstwach regionu
  • przyjęcie pożegnalne (7 września)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej CV i list motywacyjny (oba dokumenty w języku angielskim). Termin składania aplikacji upływa 13 kwietnia 2018! Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną!

Regulamin rekrutacji studentów PO ubiegających się o udział w międzynarodowych szkołach letnich/zimowych znaleźć można na stronie internatowej DWM:

https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/430-international-summer-school-lucerne-2018

Osobą kontaktową po stronie Politechniki Opolskiej jest Małgorzata Nowicka-Zając: m.nowicka@po.opole.pl

Zmarł Paweł Urbańczyk

Z przykrością informujemy o tragicznej śmierci naszego studenta kierunku Zarządzanie i inżynierii produkcji - Pawła Urbańczyka.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 3 kwietnia 2018 r., w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.