Cykl warsztatów z zarządzania projektami pt. Fort Boyard

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. oraz 14 maja 2018 r. odbyły się warsztaty z zarządzania projektami pt. Fort Boyard. Organizatorami warsztatów były dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej i dr inż. Iwona Łapuńka oraz przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego EXPERT: Natalia Bawoł, Andrea Bort, Natalia Ciecior, Anna Grobelna i Dominika Koj.

Czytaj więcej...

Wizyta w laboratoriach PIMOT i ITS

W dniu 8.05.2018 grupa zainteresowanych studentów II-go stopnia wraz z pracownikami WIPIL pojechała do Warszawy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z laboratoriami Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) oraz Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Czytaj więcej...

Habilitacja dr inż. Dominika Matuszek

Podczas uroczystej części rady wydziału WIPiL dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO oficjalnie pogratulował w imieniu całej społeczności wydziału awansu naukowego pani Dominice Matuszek, która 20 kwietnia 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Pozytywne i jednomyślne głosowanie zostało przeprowadzone zarówno przez komisję habilitacyjną jak i Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Czytaj więcej...

LogPoint miało okazję odwiedzić firmę Polaris

W dniu 18 kwietnia br. Studencie Koło Naukowe LogPoint, miało okazję odwiedzić firmę Polaris, producent quadów (ATV), pojazdów użytkowych (Ranger) oraz sportowych (Razor).

Czytaj więcej...

LogPoint gościło maturzystów z Nysy

W dniu 19 kwietnia br. podczas dni otwartych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Studenckie Koło Naukowe LogPoint miało zaszczyt gościć maturzystów z Nysy. Uczniom z czwartej klasy technikum została przedstawiona prezentacja o naszym wydziale i ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej przez opiekuna Koła Naukowego, mgr inż. Małgorzatę Denderę-Gruszka.

Czytaj więcej...

Ramowa umowa o współpracy WIPIL i FPEDAS

W dniu 17.04.2018 prof. Ing. Anna Križanová, PhD, dziekan Wydziału PEDAS (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Uniwersytet w Žilinie - Wydział Operacyjny i Ekonomiczny Transportu i Łączności), ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE przekazała prof. nzw. Krzysztofowi Olejnikowi podpisaną Ramową Umowę o Współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki. Umowa otwiera możliwości szczegółowej współpracy pomiędzy obu Wydziałami.

Czytaj więcej...

Konferencja Automotive Safety 2018 w Časta-Papiernicka na Słowacji

Grupa pięciu pracowników wydziału Katedry: Logistyki i Matematyki PO, uczestniczyła w dniach 17-20 kwietnia w konferencji Automotive Safety 2018, która odbywała się w Časta-Papiernicka na Słowacji. Była to już jedenasta edycja tej konferencji. Współorganizatorami konferencji byli Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Żylinie. Konferencja odbywa się co dwa lata. Początkowo była w Polsce, obecna i przed czterema laty w Słowacji.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich na WIPiL na medal!

W dniu 21.04.2018 w Łączniku odbyły się Mistrzostwa w Szachach Szybkich o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Mistrzostwa rozpoczęły się miłą niespodzianką, ponieważ Waldemar Taboła, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Szachowego, wręczył prof. Waldemarowi Skomudkowi oraz prof. Katarzynie Hys odznaki honorowe „Przyjaciel Szachów” decyzją Prezesa Polskiego Związku Szachowego z dnia 19.04.2018 r.

Dla Mistrzostw pozyskane zostały patronaty honorowe: Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej. Ponadto informacja dotycząca Mistrzostw została umieszczona w kalendarium Urzędu Miasta Opole oraz na wielu portalach internetowych (m.in. www.chessarbiter.com, www.pzszach.pl, www.ozszach.pl, www.po.opole.pl, http://wipil.po.opole.pl/).

- Naszą ideą jest uczenie pokoleń. Być może te młode osoby, które dziś tak wspaniale sobie radzą na szachownicach, w przyszłości zechcą studiować na uczelni technicznej - podkreślił prof. Waldemar Skomudek podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw.
- JM Rektor Marek Tukiendorf dodał, że czuje ogromną radość. Bowiem na Politechnice, w jednym miejscu i czasie zgromadzili się zawodnicy różnych narodowości, których łączy wspólna pasja do szachów.
- Hasło Mistrzostw „Szachy i Politechnika łączą pokolenia” odzwierciedla ideę, która nam przyświecała podczas projektowania całego wydarzenia - mówi prof. Katarzyna Hys. Zaproponowaliśmy nową płaszczyznę komunikacji pomiędzy uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a przedstawicielami ośrodków akademickich. Jak się okazało, formuła współpracy pomiędzy tak różnymi ośrodkami okazała się być wyjątkowo trafna, a wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony zawodników. Do Mistrzostw zgłosili się uczestnicy w wieku od 7 do 74 lat.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich


Materiał dzięki uprzejmości patrona medialnego - Radia Opole, autor: Wanda Kownacka.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyły się mistrzostwa w szachach szybkich o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki "Szachy i Politechnika łączą pokolenia" pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego. Pierwsza edycja turnieju cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem a dzięki uprzejmości patrona medialnego możemy obejrzeć krótką relację z wydarzenia.

Czytaj więcej...

Finał Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II”

W dniu 6 kwietnia br. odbył się drugi, finałowy etap Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II”. W finale wzięło udział 30 uczniów z całego województwa opolskiego. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Druga część, do której zostało wybranych pięciu najlepszych uczniów, składała się z zaprojektowania centrum logistycznego i przedstawienia swojej koncepcji komisji egzaminacyjnej.

Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II” zostali:

- 1 miejsce: Angelika Kozala – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - laptop ufundowany przez firmę Paul Schockemohle Logistics Polska)
- 2 miejsce: Krystian Wręczycki – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - przelot samolotem oraz powerbank ufundowany przez firmę Morawiec Transport i Logistyka)
- 3 miejsce: Krzysztof Kłak - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - dysk zewnętrzny ufundowany przez firmę Piomar)

Oraz dwa wyróżnienia:

- Marek Chudala - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

- Iwona Swiecznik - Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Czytaj więcej...