Międzynarodowa Letnia Szkoła w szwajcarskiej Lucernie

LucerneUWAGA STUDENCI!

Rusza nabór na letnią szkołę w szwajcarskiej Lucernie - International Summer School Lucerne 2018, która odbędzie się w dniach 3 do 7 września 2018! Tematem przewodnim wydarzenia jest "Design of smart digital services", a w jego ramach zaplanowano:

  • przyjęcie powitalne (2 września)
  • warsztaty tematyczne
  • wizyty w przedsiębiorstwach regionu
  • przyjęcie pożegnalne (7 września)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej CV i list motywacyjny (oba dokumenty w języku angielskim). Termin składania aplikacji upływa 13 kwietnia 2018! Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną!

Regulamin rekrutacji studentów PO ubiegających się o udział w międzynarodowych szkołach letnich/zimowych znaleźć można na stronie internatowej DWM:

https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/430-international-summer-school-lucerne-2018

Osobą kontaktową po stronie Politechniki Opolskiej jest Małgorzata Nowicka-Zając: m.nowicka@po.opole.pl

Zmarł Paweł Urbańczyk

Z przykrością informujemy o tragicznej śmierci naszego studenta kierunku Zarządzanie i inżynierii produkcji - Pawła Urbańczyka.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 3 kwietnia 2018 r., w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Życzenia Świąteczne

życzenia wielkanocne 2018

Seminarium wydziałowe

Dziekan i Rada Wydziału

Inżynierii Produkcji i Logistyki

Politechniki Opolskiej

zapraszają na seminarium wydziałowe,

na którym

Pan mgr inż. Adam Juszczak

wygłosi referat pt.

"Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła
i elektryczności w koksowni".

Seminarium rozpocznie się 28 marca 2018 r. o godz. 9:00

w sali Rady Wydziału

Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej,

w budynkuprzy ul. Sosnkowskiego 31.

Nowy Zarząd SKN Bezpieczniaki

bezpieczniaki-nowy-zarzad-small    Dnia 12.03.2018 r. odbyło się spotkanie SKN Bezpieczniaki, na którym zostało przeprowadzone głosowanie w ramach zmiany dotychczasowego Zarządu. Ilość miejsc została zmniejszona do czterech tj.: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i osoby zajmującej się mediami.

Na stanowiska jednogłośnie zostali wybrani kolejno: Dawid Szefer (2 rok), Jakub Rabenda (3 rok), Ewa Tromsa (2 rok) i Julia Paciorek (2 rok) z kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

   Jednocześnie serdecznie chcielibyśmy podziękować staremu Zarządowi za poświęcony czas, włożoną pracę i poświęcenie w prowadzeniu SKN Bezpieczniaki Panu Kamilowi Ryń, Panu Adrianowi Drobek, Pani Małgorzacie Kawuli, Panu Damianowi Kozok, Panu Grzegorzowi Lasa, Panu Wojciechowi Grzegorzewicz.

- Nowy Zarząd

Na zdjęciu od lewej Dawid Szefer (przewodniczący), Julia Paciorek (osoba od mediów), Ewa Tromsa (skarbnik), Jakub Rabenda (sekretarz).

Od technika do logistyka II

plakat od technika do logistyka IIJuż dziś, około 300 uczniów o godzinie 10.00 będzie miało okazję brać udział w I etapie konkursu logistycznego "Od technika do logistyka II", który organizowany jest przez Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe LogPoint.

11 delegacji studentów odwiedzi szkoły w całym województwie opolskim, które posiadają w swej ofercie technikum logistyczne/spedycyjne i wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy połamania długopisów!

Pragniemy podziękować naszym sponsorom:
Paul Schockemoehle Logistics Polska Sp. z o.o.
Morawiec Sp. z o.o.
Piomar
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Odbiór prac statutowych

NBS      W dniu 14 marca br. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyło się seminarium poświęcone odbiorom prac statutowych finansowanych z dotacji na badania podstawowe oraz rozwój młodej kadry. W obecności Prorektora ds. badań i rozwoju prof. Tadeusza Łagody kierownicy zadań badawczych zaprezentowali osiągnięcia naukowe i organizacyjne kierowanych przez nich jednostek. Informację o osiągnięciach Wydziału, liczbie i rodzajach publikacji, strukturze wydatków, także w ujęciu statystycznym obejmującym kilka ostatnich lat, zaprezentował Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Sławomir Zator. Przedstawiono w różnych ujęciach rankingi osiągnięć katedr oraz indywidualne osiągnięcia naukowe pracowników. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki opublikowali 32 artykuły w czasopismach z listy A MNiSW, 39 referatów konferencji indeksowanych w bazie Web of Science oraz niemal 100 artykułów w czasopismach z listy B MNiSW. Dorobek naukowy, przeliczony na punkty na podstawie których jednostki naukowe są oceniane, z roku na rok wzrasta,  w roku 2017 o 20%.
Pierwsze miejsce wśród pracowników niezmiennie od 4 lat zajmuje dr Adam Ingram, pracownik Katedry Fizyki, który jako współautor w roku 2017 opublikował 12 publikacji z listy A MNiSW a jego łączny dorobek punktowy przekroczył 290 pkt. Gratulujemy!

Czytaj więcej...

X Akademickie Targi Pracy

2018.03.21 X targi pracy

X Akademickie Targi Pracy – przyjdź 21 marca do Łącznika i poznaj przyszłych pracodawców

Po raz dziesiąty zapraszamy studentów, absolwentów i wykładowców Politechniki Opolskiej do udziału w targach pracy.

X Akademickie Targi Pracy odbędą się 21 marca 2018 roku (środa)

w pawilonie "Łącznik"Politechniki Opolskiej w Opolu,
przy ulicy S. Mikołajczyka 16,

w godz. 10.00 - 14.00

Za zgodą władz uczelni i wydziałów wszyscy uczestnicy targów są zwolnieni z zajęć (pamiętajcie, żeby podejść do stanowiska organizatorów i odebrać zaświadczenie).

Targi pracy są platformą współpracy między studentami, absolwentami, wykładowcami a pracodawcami i stwarzają warunki do efektywnego networkingu. Swój udział potwierdziło ponad 50 wystawców reprezentujących branże zgodne z kierunkami kształcenia uczelni z całej Polski, głównie z województwa opolskiego, ale także dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego czy mazowieckiego.

Poznaj Wystawców

Czytaj więcej...

Komisji Fulbrighta

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, które odbędzie się w dniu 28 marca, o godz. 11:00 w auli A, budynku dydaktycznego „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka w Opolu.

Wydarzenie dotyczy programów stypendialnych oferowanych przez Komisję i adresowane jest do wszystkich pracowników naukowych naszej uczelni, jak również do doktorantów i studentów.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Kobiet