Nowy partner uczelni z sektora rolniczego

Podczas konferencji "Podaruj mi zdrowe lato" zorganizowanej wspólnie z Agencją Rynku Rolnego i Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Politechnika Opolska podpisała umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. 

Obie strony planują realizować projekty badawczo-wdrożeniowe oraz szkoleniowe. Współpraca będzie obejmować, między innymi, badania i analizę nowych linii technologicznych wprowadzanych przez agencję, a także doradztwo i ekspertyzy podejmowanych przez nią wdrożeń. Uczelnia może z kolei liczyć na transfer wiedzy i wspólne inicjatywy naukowe.

Na nowej umowie skorzystają również studenci, którym agencja zapewni miejsca na stażach i praktykach, oraz – co nie mniej ważne – ciekawe i praktyczne tematy prac dyplomowych.

Czytaj więcej...

Szansa na wspólne projekty z Politechniką Kijowską

W dniach 5-9 października 2015 r. na Politechnice Opolskiej gościł prof. Gennady Varlamov z National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (NTUU "KPI").

Profesor Varlamov jest kierownikiem katedry Theoretic and industrial heating engineering, a także Dyrektorem Naukowym Centrum Ecological technologies and energy-saving.  W związku z pełnionymi przez siebie funkcjami, prof. Varlamov poszukuje partnerów do współpracy oraz realizacji projektów naukowych.

Prof. Varlamov weźmie udział w konkursie Narodowego Centrum Nauki POLONEZ 1, na działania badawcze realizowane przez naukowców z zagranicy, współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020, w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, staż badawczy realizowany będzie  na Politechnice Opolskiej. W związku z koniecznością ustalenia szczegółów projektu, prof. Varlamov prowadził rozmowy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki z prof. Waldemarem Skomudkiem, prof. Sławomirem Zatorem oraz dr Aleksandrą Żurawską. Wniosek projektowy jest przygotowywany w ścisłej współpracy z Anną Pieloch, kierowniczką Biura Obsługi Badań Naukowych.

Czytaj więcej...

Baza zagadnień prac dyplomowych

Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na temat pracy dyplomowej sprawdź Bazę zagadnień.

Opracowano ją na potrzeby środowiska akademickiego, a zawarte w niej tematy mogą znaleźć odzwierciedlenie zarówno w ramach tematów prac dyplomowych jak i zajęć oraz zaliczeń realizowanych w trakcie toku studiów.

Zorientowana wokół potrzeb rynku pracy Baza zagadnień opracowana została dzięki współpracy z innymi uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami oraz Miastem Opole i w założeniu ma odpowiadać na potrzeby i problemy zgłaszane na bieżąco przez przedsiębiorców.

Obecnie Baza zagadnień zawiera ponad 100 przykładowych tematów, w podziale na kilka kategorii, m.in. biznes i logistyka, przemysł, nauki ścisłe, IT, komunikacja i transport, zarządzanie i marketing. Baza będzie na bieżąco poszerzana, m.in. o tematy przydatne dla miasta Opola – zwłaszcza z zakresu urbanistyki, architektury i inwestycji.

Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z bazy proszone są o kontakt z pracownikami Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej, pod numerem telefonu: 77/ 449 81 70 lub adresem e-mail: abk@po.opole.pl.

Szczegóły na stronie http://abk.po.opole.pl/index.php/aktualnosci/538

Spotkanie Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

W dniu 25 września 2015 r. w Gmachu Naczelnej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Polsko – Portugalskiej Izby Gospodarczej, prowadzone pod przewodnictwem szefów z polskiej i portugalskiej strony, w obecności Jej Ekscelencji Marii Amelii Paiva, Członka Zarządu PPCC Christiana Minzoliniego oraz Sekretarza Izby Gospodarczej.

Czytaj więcej...

Rozmowa z Patrykiem Mroskiem – studentem logistyki na Politechnice Opolskiej

Przed nami kolejna uroczystość inauguracji roku akademickiego. Dla ciebie to również wyjątkowo pracowity dzień, ale tremy chyba już nie masz?

Zgadza się, inauguracja roku akademickiego to dla mnie dzień pełen wrażeń.  Już podczas wakacji poznaje dokładną datę, żeby nie planować na ten dzień innych spotkań i wrócić na czas do Polski. W tym przypadku trema, to obce mi słowo – w poczcie sztandarowym służę już ponad 2 lata.

Czytaj więcej...

Studia dla wybitnych

Program "Studia dla wybitnych" skierowany dla polskich studentów na studia zagraniczne na lata 2016-2025.

Rocznie może skorzystać z programu 100 studentów z całej Polski do 2022 roku.

Lista renomowanych uczelni będzie obejmowała te zagraniczne uczelnie, które znajdują się na piętnastu najwyższych pozycjach Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata oraz na dziesięciu najwyższych pozycjach każdej z pięciu list branżowych tego rankingu

 1. Natural Sciences and Mathematics,
 2. Engineering/Technology and Computer Sciences,
 3. Life and Agriculture Sciences,
 4. Clinical Medicine and Pharmacy,
 5. Social Sciences.

Szczegółowe informacje:

Studia podyplomowe Budownictwo w energetyce

Na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej utworzono nowe studia podyplomowe w odpowiedzi na potrzeby opolskiego, inżynierskiego środowiska, gdzie obecnie realizowana jest największa inwestycja w Polsce związana z rozbudową Elektrowni Opole. Mają one służyć podniesieniu wiedzy inżynierów związanych z obszarem ogólnie rozumianego budownictwa energetycznego.

Czytaj więcej...

Hotel, przychodnia i hala lekkoatletyczna – pomysły na uatrakcyjnienie II kampusu

Wszyscy zgadzamy się, co do tego, że mamy piękny kampus – zauważa prorektor ds. współpracy i rozwoju, prof. Krzysztof Malik – znaczna jego część jest jednak jeszcze niezagospodarowana. 

W głębi kampusu, za reprezentacyjnym kompleksem sportowym Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii znajdują się zdecydowanie niereprezentacyjne budynki po dawnych koszarach: hala czołgowa, garaże i stajnie, pamiętające jeszcze kawalerię Wehrmachtu.

W ostatnich dniach uczelnia uzyskała zgodę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pani Iwony Solisz na wyburzenie części owych szpecących obiektów. Pobudziło to wyobraźnię już nie tylko opolskich grafficiarzy, którzy swego czasu ozdobili jeden z budynków muralami, ale też władz uczelni i miasta, które dostrzegły tu wspaniałe możliwości na uatrakcyjnienie kampusu.

Chcielibyśmy wykorzystać te przestrzenie nie tylko dla naszych studentów – mówi prof. Malik – ale także dla mieszkańców Opola.

W miejscu dawnych stajni mogłaby więc powstać przychodnia rehabilitacyjna prowadzona pod patronatem Instytutu Fizjoterapii WWFiF, a także hotel i restauracja wspierane przez kierunki turystyka i rekreacja oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

Stara hala czołgowa mogłaby natomiast zamienić się w pierwszą w Opolu halę lekkoatletyczną.

W spotkaniu, podczas którego omawiano pomysły na zagospodarowanie kampusu wziął udział wiceprezydent miasta Maciej Wujec, który odpowiada w ratuszu za inwestycje, znany opolski olimpijczyk i działacz sportowy Janusz Trzepizur oraz gospodarze: zarząd uczelni – rektor prof. Marek Tukiendorf, prorektorzy prof. Krzysztof Malik i prof. Janusz Pospolita, dziekani prof. Waldemar Skomudek i dr Aleksandra Żurawska (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki) oraz prof. Zbigniew Borysiuk (WWFiF), kanclerz Barbara Hetmańska i Teresa Wilhelmi z Centrum Inwestycji i Remontów Politechniki Opolskiej.

Raport samooceny

W związku z wyznaczeniem do oceny prowadzonych na naszym Wydziale kierunków studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz technologia żywności i żywienie człowieka w roku akademickim 2015/2016 zostały powołane zespoły pracowników w celu przygotowania Raportu Samooceny.

Dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

 • dr Anida Stanik-Besler – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO – kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów
 • dr inż. Jolanta Królczyk
 • dr inż. Dominika Matuszek
 • mgr inż. Ewa Polańczyk
 • mgr inż. Katarzyna Staniszewska
 • Tomasz Plich

 Dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO - Dziekan
 • prof. dr hab. inż. dr Ryszard Knosala – Dyrektor Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów
 • dr Anna Duczkowska-Kądziel – Zastępca Dyrektora Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów
 • dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
 • dr inż. Dominika Biniasz
 • Sławomir Rzepiela

Otwarcie nowego etapu inwestycji w Elektrowni Opole

Odkąd w lutym 2014 r. znany orędownik rozbudowy opolskiej elektrowni rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf, w dowód uznania dla wkładu uczelni w tę strategiczną dla regionu inwestycję, otrzymał od PGE symboliczne "Polecenie Rozpoczęcia Prac" – żaden etap w budowie nie może się odbyć bez jego wizyty!

Czytaj więcej...