Kuchenne inspiracje studentów

Pod takim hasłem odbyły się seminaria i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w dniach 26-27 listopada 2014 roku na Politechnice Opolskiej.

Cykl spotkań zorganizowany został przez Agencję Rynku Rolnego w Opolu we współpracy z Katedrą Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział także studenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka i członkowie SKN Żubr.

Celem organizacji spotkań było podniesienie wiedzy i doświadczenia młodzieży na temat zasad komponowania diety, doboru składników oraz korzyści płynących ze spożywania urozmaiconych produktów żywnościowych w myśl zmiany świadomości konsumentów.

W harmonogramie spotkania uczniowie uczestniczyli w:

  • wykładach przeprowadzonych przez pracowników uczelni oraz Agencji Rynku Rolnego nt. „Prawidłowych nawyków żywieniowych” oraz „Systemów jakości żywności”
  • pokazach z zakresu analizy świeżości ryb, technik mikroskopowania i wykorzystania ciekłego azotu w technologii żywności
  • zajęciach praktycznych w Laboratorium Gastronomicznym podczas, których komponowali własne posiłki wg zasad prawidłowego odżywiania.

 

Festiwal Nauk Przyrodniczych

W dniu 24 listopada 2014 roku, w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu odbył się „Festiwal Nauk Przyrodniczych”. Gościem specjalnym festiwalu był dr Marek Kostrzewa, reprezentujący Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Festiwal jest jedną z imprez cyklu zaplanowanego w ramach oficjalnej współpracy między Politechniką Opolską a Gimnazjum nr 1 w Wieluniu. Inicjatorami tej współpracy są: po stronie gimnazjum - mgr Grzegorz Spodzieja, a ze strony politechniki – dr Marek Kostrzewa.

W ramach obchodów festiwalu Marek Kostrzewa opowiedział, w formie popularno-naukowej, o tajemnicach jakie skrywa Wszechświat. Wykład, zatytułowany „Wiek Wszechświata”, został wysłuchany przez ok. 100 osobową grupę gimnazjalistów, a po wykładzie odbył się konkurs fizyczny. Uczniowie, w ramach konkursu, odpowiadali na pytania o Wszechświecie, a także przedstawili, samodzielnie opracowane, ciekawe eksperymenty fizyczne. Podziwiać można było inwencję młodzieży, jej spore zainteresowanie problematyką Wszechświata oraz wysoki poziom wiedzy.

 

Nasz ekspert na otwarciu elektrowni w Estonii

W dniu 31 października w miejscowości Kiisa, niedaleko Tallina odbyło się uroczyste uruchomienie nowej elektrowni interwencyjnej o mocy 250 MW. Gospodarzem ceremonii uruchomienia był właściciel instalacji, estoński operator systemu przesyłowego – Elering, a wśród zaproszonych gości zagranicznych był, między innymi, prof. Waldemar Skomudek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Obiekt został zrealizowany przez fińską spółkę Wärtsilä.

Czytaj więcej...

Medal i wyróżnienie dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i Katedry Inżynierii Biosystemów

W dniu 15 września 2014 r. w Brnie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Mendla. Uroczystość była poświęcona głównie obchodom 95-lecia istnienia Uniwersytetu i Wydziału. Z dokumentów historycznych wynika, że Wydział Rolniczy jest jednym z najstarszych Wydziałów Uniwersytetu i drugim, co do ilości kształconych studentów. Od początku swego istnienia po dzień dzisiejszy utrzymał kształcenie na tradycyjnych kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych w obszarze uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Czytaj więcej...

Rzeczywista integracja nauki z przemysłem

W dniu 27 czerwca na Politechnice Opolskiej zainaugurowano ogólnopolski klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju pan Adam Zdziebło.

Czytaj więcej...

Praktyka studentów

POZAPROGRAMOWA PRAKTYKA STUDENTÓW W PGE GiEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Korzystając z możliwości odbycia praktyk w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole, studenci zarządzania i inżynierii produkcji (spec. zarządzanie innowacjami) - Milena Maduzia i Kamil Foryś postanowili uczestniczyć w nich przez miesiąc maj. W ten sposób poszerzali swoją wiedzę z zakresu zarządzania innowacjami, ponieważ zostali przydzieleni do Działu Inwestycji, który zajmuje się realizacją i udoskonalaniem różnych projektów, a także wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Praktyka w firmie Nutricia

W ramach naboru do miejskiego programu Praktyk Zawodowych, współfinansowanych przez Prezydenta Opola, 3-miesięczne stypendium w firmie Nutricia, w Dziale Planowania i Zakupów Logistycznych otrzymała studentka V roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji - Sandra Alama.

Czytaj więcej...

Wizyta studentów w Elektrowni Opole

Korzystając z uprzejmości Pana Dziekana - dra hab. inż. Waldemara Skomudka, prof. PO, studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (spec. zarządzanie innowacjami) mogli uczestniczyć w wycieczce do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddział Elektrownia Opole zlokalizowanej w Brzeziu.

Czytaj więcej...

Nowa specjalność

W związku z utworzeniem nowej specjalności Logistyka w energetyce w ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapraszamy do zapoznania się z planem studiów tego kierunku - przejdź.

Prawa doktoryzowania

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Logistyki prawa doktoryzowania.To szóste prawa do nadawania tego stopnia naukowego na Politechnice Opolskiej.

Uzyskanie praw doktoryzowania z inżynierii produkcji rektor prof. Marek Tukiendorf konsekwentnie stawiał jako pierwsze i najważniejsze zadanie w strategii rozwoju politechniki już od momentu prezentacji programu wyborczego.

Czytaj więcej...