Matematycy w gimnazjum

W semestrze letnim 2015/16 gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu w ramach współpracy z Politechniką Opolską dwukrotnie uczestniczyli w prelekcjach wygłaszanych przez pracowników Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

W styczniu wykład „Złota Proporcja - Golden Ratio” poprowadzony przez dr Katarzynę Wojteczek – Laszczak dla uczniów klas 1a i 3a przybliżył im, na przykładzie złotej proporcji, wszechstronną obecność matematyki wokół nas i to nie tylko w architekturze, czy sztuce, ale także np. w przyrodzie. Ponieważ część wykładu była prowadzona w języku angielskim uczniowie mieli też okazję do zapoznania się z podstawowymi pojęciami matematycznymi w tym języku.

W kwietniu dr Bohdan Bozhenko w prelekcji pod intrygującym tytułem: „Co to jest ludolfina?” opowiadał uczniom klasy matematycznej 1d oraz klasy 3a o fascynującej liczbie pi podając wiele ciekawych faktów z nią związanych.

Koordynator porozumienia
Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Ogromny sukces naszych studentów!

Z radością informujemy, że zwycięzcą XI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, która odbyła się w piątek trzynastego (!) w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, został Armin Wróbel, student III roku Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Armin wygrał z dużą przewagą.

II miejsce należy także do naszego studenta. Jest nim Daniel Vogel, student III roku Wydziału Mechanicznego. VI miejsce zajął Tomasz Małyska, student II roku Wydziału Mechanicznego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za godne reprezentowanie Politechniki Opolskiej. Mamy nadzieję, że sukces ten zmobilizuje studentów do udziału w kolejnych edycjach olimpiady.

Pełne zestawienie osiągniętych punktów po II etapie Olimpiady w poniższym linku: http://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1/Strony/Wyniki%20fina%C5%82u%20Olimpiady.aspx

Czytaj więcej...

Warsztaty metodologiczne

19 maja 2016 r. w Centrum Nauka-Biznes odbędą się XX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego pt. "Użyteczność badań marketingowych w teorii i praktyce badawczej".

Warsztaty są doroczną konferencją organizowaną przez przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy rynku i analityków danych rynkowych. Celem naukowym konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników analiz otrzymanych w polskich ośrodkach badawczych. Podczas Warsztatów prezentowane są najnowsze wyniki prac badawczych z zakresu szeroko rozumianego gromadzenia, analizy i modelowania oraz prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych.

Tegorocznym organizatorem konferencji jest Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki Politechniki Opolskiej.

Więcej informacji pod adresem http://wipil.po.opole.pl/warsztaty2016

Turniej słodkich smaków

10 maja 2016 roku odbył się na Politechnice Opolskiej „I Opolski Turniej Kuchnia Smaków”, zorganizowany przez Katedrę Inżnierii Biosystemów wraz z klasą patronacką z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.

W turnieju wzięli udział studenci kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka oraz uczniowie klasy Technik technologii żywności z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu . Motywem przewodnim tegorocznego turnieju były słodkie smaki.  W jury turnieju zasiadali: Pani Irena Malik – właściciel cukierni „Malik” w Opolu, Pani Katarzyna Beleć   dyrektor Izby Rolniczej w Opolu oraz Pani Agnieszka Zagola  – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego do 2015 roku.

I Opolski Turniej Kuchnia Smaków otworzył Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Waldemar Skomudek. Zadaniem uczestników turnieju było wykonanie słodkiego dania  z produktów rzygotowanych przez organizatorów. Jury oceniało kreatywność, sposób wykonania, sposób podania wykonanego dania, poziom trudności  dania oraz wartości smakowe.

Studenci i uczniowie rywalizując ze sobą wykazali się kreatywnością, znajomością podstawowych technik wykonania np. ozdób do swoich dań.  Uczniowie wykonali ciastko kruche z masą budyniową oraz skarmelizowymi płatkami migdałowymi jako ozdobą i sezam w karmelu a studenci babeczki z masą szarlotkową, bitą śmietaną, czekoladą (przygotowaną samodzielnie) oraz kratą karmelową jako ozdobą.

Czytaj więcej...

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

14 maja 2016r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków:

  • inżynieria bezpieczeństwa – 17 osób,
  • logistyka – 91 osób,
  • technika rolnicza i leśna – 1 osoba
  • technologia żywności i żywienie człowieka – 37 osób,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji – 261 osób.

Czytaj więcej...

Komunikat WKW

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki.

W imieniu WKW zapraszam na wybory przedstawicieli pracowników do Senatu i Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Spotkania wyborcze odbędą się 25 maja (środa) w sali ME-310 (ul. Mikołajczyka 5) w grupach:

  • profesorów i doktorów habilitowanych – godz. 09.30 (wybory do Senatu),
  • pozostałych nauczycieli akademickich – godz. 11.00 (wybory do Senatu i Rady Wydziału),
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – godz. 13.30 (wybory do Rady Wydziału).

Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej, w przypadku braku kworum wybory będą ważne.
Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w grupie pracowników z tytułem profesora lub dr habilitowanego (w stosunku do stanu z 30 listopada 2015), uchwałą WKW z dnia 12 maja 2016 r. uległ zmianie podział mandatów w Radzie Wydziału (Tabela 1).
Informuję ponadto, że dziekan i prodziekani wliczani są w liczbę miejsc w Radzie Wydziału przeznaczonych dla nauczycieli akademickich, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu PO.


Tab. 1. Podział mandatów w Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Grupa
pracownicza 
Nauczyciele z tytułem profesora lub
dr habilitowanego 
Pozostali nauczyciele Pracownicy niebędący nauczycielami StudenciRazem
Ilość mandatów 20
wszyscy uprawnieni
8 3 8 39

Podział dokonany przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 12.05.2016 r. w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w grupie pracowników z tytułem profesora lub stopniem dr habilitowanego.

Tab. 2. Mandaty w Senacie przypadające Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Logistyki

Grupa
pracownicza 
Nauczyciele z tytułem profesora lub
dr habilitowanego 
Pozostali nauczyciele Pracownicy niebędący nauczycielami Studenci
Ilość mandatów 2 1 1
na wszystkie wydziały
1

Podział dokonany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

Studencka wizyta w Elektrowni Opole

W dniu 12.05.2016 w ramach Dni Otwartych, studenci II i III roku Inżynierii Bezpieczeństwa wraz z opiekunem dr Tomaszem Wołczańskim odwiedzili Elektrownię Opole. Mieli okazję zobaczyć na żywo pracę elektrowni oraz budowę nowych bloków energetycznych. Największych wrażeń dostarczył chyba widok na Opole z komina o wysokości ponad 100 m.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że Wydziałowe Kolegium Elektorów w dniu 12 maja 2016 roku wybrało na stanowiska prodziekanów:

ds. dydaktyki - dr Anidę Stanik-Besler

ds. współpracy i rozwoju - dr Aleksandrę Żurawską

ds. nauki - dr hab. inż. Sławomira Zatora, prof. PO.

Jednocześnie informuję, że 25 maja planowane są wybory do Senatu i do Rady Wydziału dla wszystkich grup pracowniczych. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu w następnym tygodniu.

Andrzej Metelski
Przewodniczący WKW

SKN ŻUBR w Zębowicach

W dniu 26 kwietnia 2016 roku studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i przedstawicielki SKN ŻUBR: Joanna Moczko, Olga Kubik oraz Karolina Schinke odwiedziły w ramach promocji kierunków naszego wydziału Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach. Studentki prowadziły warsztaty w zakresie zasad odżywiania z trzema klasami gimnazjum. Uczniowie obejrzeli film promujący Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, wysłuchali krótkiego wykładu nt. najczęstszych błędów żywieniowych oraz mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć ile kostek cukru można znaleźć w wybranych produktach spożywczych często wybieranych przez młodych konsumentów. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że dziekan-elekt zgłosił następujące kandydatury na stanowiska prodziekanów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:

ds. dydaktyki - dr Anida Stanik-Besler

ds. współpracy i rozwoju - dr Aleksandra Żurawska

ds. nauki - dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO.

Spotkanie kandydatów z pracownikami i studentami Wydziału odbędzie się 6 maja 2016 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali ME-310 (ul. Mikołajczyka 5). Zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu wyboru prodziekanów odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 12.00 w sali Lipsk-310.

Andrzej Metelski
Przewodniczący WKW