Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Prof. PO w zespole ekspertów przy MNiSW

Z satysfakcją informujemy, że kolejna osoba z Politechniki Opolskiej (po pani kanclerz Barbarze Hetmańskiej, członkini komisji konkursowej Ustawa 2.0) weszła do ścisłego gremium decydującego o najważniejszych sprawach polskiej nauki.  

Kierująca Katedrą Inżynierii Biosystemów  na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO w połowie kwietnia została zaproszona do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę, powołanego w styczniu 2014 r. przez Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.

Zespół będący jednym z 34 ciał doradczych ministerstwa składa się z dwunastu fachowców z całej Polski, dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Prof. PO jest w nim jedyną reprezentantką Opolszczyzny.

Do zadań zespołu – wyjaśnia - należą:

  • Ocena wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę składanych przez podmioty działające na rzecz nauki, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, biblioteki naukowe, ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej;
  • Ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań upowszechniających naukę.

Serdecznie gratulujemy!

Podsumowanie zgłoszeń do konkursu "Zajawka na Inżynierię Produkcji"

Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszone na konkurs filmiki było ich łącznie 25.

Największą popularnością cieszył się temat: czym zajmuje się inżynieria produkcji, który wybrało 9 zespołów.

Filmik pod tytułem: czym różni się prognoza od wróżby przygotowało 8 zespołów, natomiast po trzy prace konkursowe dotyczyły żelaznego trójkąta projektu oraz pracy technologa.

Na tematy związane ze wskaźnikami produkcyjnymi i jakością procesów logistycznych otrzymaliśmy tylko po jednym zgłoszeniu.

W tabeli zostali wymienieni wszyscy Autorzy filmików zgłoszonych do konkursu. Niektórzy z nich mają na swoim koncie więcej niż jedno zgłoszenie.

Jury konkursu, któremu przewodniczyć będzie Dziekan Wydziału dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO, zbierze się w środę 27.04.2016. Wybór będzie na pewno bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy wiele rewelacyjnych prac.

Szczegóły na stronie: https://wipil.po.opole.pl/zajawkaip/zajawkaip-aktualnosci

Ogłoszenie wyników wyborów

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki WKW informuje, że Wydziałowe Kolegium Elektorów w dniu 22 kwietnia 2016 roku wybrało na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dr hab. inż. Waldemara Skomudka, prof. PO.

Czytaj więcej...

Logotyp Wydziału

Senat Politechniki Opolskiej przyjął uchwałę nr 426 z dnia 6.04.2016r ws. logotypu Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz zasad jego użytkowania.

Szczegóły na stronie Menu -> Wydział -> Logotyp : https://wipil.po.opole.pl/wydzial-wipil/logotyp

Konferencja nt. Gleba - od niej się zaczyna

Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Firma Agro-Kombi mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję nt. "Gleba - od niej się zaczyna", która odbędzie się 27.04.2016 r. o godz. 9.00 na Politechnice Opolskiej w Opolu przy ul. Stanisława Mikołajczyka 16, Budynek "Łącznik", Aula Błękitna.

Wybory 2016

O tym, kto pokieruje Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki w następnej, czteroletniej kadencji, wybrani elektorzy zadecydują już w najbliższy piątek, 22 kwietnia.  

Tymczasem kandydaci na dziekanów spotkali się ze swoimi wyborcami, aby przedstawić program i odpowiedzieć na pytania.

Spotkanie z dr hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, prof. PO odbyło się 18 kwietnia.

Cytowania pracowników Politechniki Opolskiej

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wśród 10 najczęściej cytowanych naukowców Politechniki Opolskiej w 2015 roku.

  • dr hab. inż. Sergej Hloch - Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy
  • dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska, prof. PO - Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki
  • dr Andrzej Kozdraś - Katedra Fizyki

Gratulujemy!

Oddział Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej informuje, że w oparciu o bazę Web of Science Core Collection przeprowadził analizę cytowań publikacji pracowników Politechniki Opolskiej za 2015 rok.

Analizy dokonano na podstawie publikacji indeksowanych w bazie uwzględniając autocytowania. Wyszukano 1717 cytowań dla 168 pracowników.

Czytaj więcej...

Wiosenny BazaR już otwarty

Baza Rozwojowa Politechniki Opolskiej (BazaR) – to atrakcyjna oferta szkoleń, warsztatów i spotkań dla studentów, absolwentów i pracowników uczelni.

Drugie szkolenie, które przeprowadziła mgr inż. Dominika Jagoda – Sobalak z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki miało charakter warsztatów pobudzających i ćwiczących twórcze myślenie. W trakcie zajęć na próbę wystawiona została pamięć uczestników oraz ich zdolność do tworzenia skojarzeń. Studenci rozwiązywali zadania związane z nieszablonowym myśleniem i wykraczaniem poza powszechnie przyjęte schematy. Przedstawiono także cenne rady dotyczące gospodarowania czasem i realizacji założonych celów.

Czytaj więcej...

Wykłady i prezentacje z matematyki dla szkół

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki przygotował program współpracy ze szkołami.

Została utworzona baza tematów wykładów lub prezentacji z matematyki, prowadzonych przez pracowników Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Mamy nadzieję, że baza będzie stale rozwijana i poszerzona o nowe tematy, także z innych dyscyplin.

Zajęcia skierowane są do uczniów i mogą odbywać się w szkołach lub na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie wszystkie zainteresowane placówki!

Aktualna baza tematów - pobierz .pdf

Osoba odpowiedzialna za kontakt ze szkołami:

Dr inż. Dariusz Pączko
d.paczko@po.opole.pl
Tel. 602 45 66 63

Promocja Wydziału podczas corocznej akcji Dziewczyny na Politechniki

Wybrani przedstawiciele SKN Bezpieczniaki wzięli udział w promocji Uczelni, wydziału i kierunku podczas corocznej akcji "Dziewczyny na Politechniki".

Czytaj więcej...