Wizyta w laboratoriach PIMOT i ITS

W dniu 8.05.2018 grupa zainteresowanych studentów II-go stopnia wraz z pracownikami WIPIL pojechała do Warszawy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z laboratoriami Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) oraz Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Czytaj więcej...

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

Szanowni Państwo.

W imieniu władz Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki pragnę zaprosić na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom:

• kierunku inżynieria bezpieczeństwa,

• kierunku logistyka,

• kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,

• kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ceremonia odbędzie się 19 maja 2018 roku ( sobota ) o godzinie 11.00 w auli Zespołu Dydaktycznego „Łącznik” Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 16 w Opolu.

DZIEKAN

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO

Habilitacja dr inż. Dominika Matuszek

Podczas uroczystej części rady wydziału WIPiL dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO oficjalnie pogratulował w imieniu całej społeczności wydziału awansu naukowego pani Dominice Matuszek, która 20 kwietnia 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Pozytywne i jednomyślne głosowanie zostało przeprowadzone zarówno przez komisję habilitacyjną jak i Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Jak zarobić pierwszy milion

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak kreatywnie podejść do biznesu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej zaprasza 15 maja do Centrum Nauka Biznes, ul. Waryńskiego 4, na konferencje pt. Dzień Dobry Biznes.

Podczas konferencji będzie możliwość spotkania się z przedsiębiorcą, który opowie o tym jak stawiał pierwsze kroki w biznesie, a także o tym jak założyć własną firmę i co oferują projekty "Przedsiębiorcze opolskie" oraz "Wsparcie w starcie".

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://rpo.bgk.pl/konferencje-i-spotkania/dzien-dobry-biznes/opole/

Szczegóły na stronie https://wu.po.opole.pl/zarobic-pierwszy-milion/

Seminaria Wydziałowe w dniu 9 maja 2018r.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pan mgr inż. Adam Juszczak wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. "Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła i elektryczności w koksowni". Seminarium rozpocznie się 9 maja 2018 r. o godz. 8:00 w sali Rady Wydziału Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31.

 

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pani mgr inż. Maria Natorska wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. "Wielokryterialne ustalanie rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemu z wykorzystaniem nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych". Seminarium rozpocznie się 9 maja 2018 r. o godz. 8:45 w sali Rady Wydziału Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31.

 

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pan mgr inż. Dariusz Masłowski wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. " Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola ". Seminarium rozpocznie się 9 maja 2018 r. o godz. 9:30 w sali Rady Wydziału Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31.

LogPoint miało okazję odwiedzić firmę Polaris

W dniu 18 kwietnia br. Studencie Koło Naukowe LogPoint, miało okazję odwiedzić firmę Polaris, producent quadów (ATV), pojazdów użytkowych (Ranger) oraz sportowych (Razor).

Czytaj więcej...

LogPoint gościło maturzystów z Nysy

W dniu 19 kwietnia br. podczas dni otwartych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Studenckie Koło Naukowe LogPoint miało zaszczyt gościć maturzystów z Nysy. Uczniom z czwartej klasy technikum została przedstawiona prezentacja o naszym wydziale i ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej przez opiekuna Koła Naukowego, mgr inż. Małgorzatę Denderę-Gruszka.

Czytaj więcej...

Ramowa umowa o współpracy WIPIL i FPEDAS

W dniu 17.04.2018 prof. Ing. Anna Križanová, PhD, dziekan Wydziału PEDAS (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Uniwersytet w Žilinie - Wydział Operacyjny i Ekonomiczny Transportu i Łączności), ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE przekazała prof. nzw. Krzysztofowi Olejnikowi podpisaną Ramową Umowę o Współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki. Umowa otwiera możliwości szczegółowej współpracy pomiędzy obu Wydziałami.

Czytaj więcej...

Konferencja Automotive Safety 2018 w Časta-Papiernicka na Słowacji

Grupa pięciu pracowników wydziału Katedry: Logistyki i Matematyki PO, uczestniczyła w dniach 17-20 kwietnia w konferencji Automotive Safety 2018, która odbywała się w Časta-Papiernicka na Słowacji. Była to już jedenasta edycja tej konferencji. Współorganizatorami konferencji byli Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Żylinie. Konferencja odbywa się co dwa lata. Początkowo była w Polsce, obecna i przed czterema laty w Słowacji.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich na WIPiL na medal!

W dniu 21.04.2018 w Łączniku odbyły się Mistrzostwa w Szachach Szybkich o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Mistrzostwa rozpoczęły się miłą niespodzianką, ponieważ Waldemar Taboła, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Szachowego, wręczył prof. Waldemarowi Skomudkowi oraz prof. Katarzynie Hys odznaki honorowe „Przyjaciel Szachów” decyzją Prezesa Polskiego Związku Szachowego z dnia 19.04.2018 r.

Dla Mistrzostw pozyskane zostały patronaty honorowe: Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej. Ponadto informacja dotycząca Mistrzostw została umieszczona w kalendarium Urzędu Miasta Opole oraz na wielu portalach internetowych (m.in. www.chessarbiter.com, www.pzszach.pl, www.ozszach.pl, www.po.opole.pl, http://wipil.po.opole.pl/).

- Naszą ideą jest uczenie pokoleń. Być może te młode osoby, które dziś tak wspaniale sobie radzą na szachownicach, w przyszłości zechcą studiować na uczelni technicznej - podkreślił prof. Waldemar Skomudek podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw.
- JM Rektor Marek Tukiendorf dodał, że czuje ogromną radość. Bowiem na Politechnice, w jednym miejscu i czasie zgromadzili się zawodnicy różnych narodowości, których łączy wspólna pasja do szachów.
- Hasło Mistrzostw „Szachy i Politechnika łączą pokolenia” odzwierciedla ideę, która nam przyświecała podczas projektowania całego wydarzenia - mówi prof. Katarzyna Hys. Zaproponowaliśmy nową płaszczyznę komunikacji pomiędzy uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a przedstawicielami ośrodków akademickich. Jak się okazało, formuła współpracy pomiędzy tak różnymi ośrodkami okazała się być wyjątkowo trafna, a wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony zawodników. Do Mistrzostw zgłosili się uczestnicy w wieku od 7 do 74 lat.

Czytaj więcej...