Dyrektywa azotanowa w Polsce i co dalej ...

Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zaprasza do udziału w Międzynarodowym Sympozjum pt. Dyrektywa azotanowa w Polsce i co dalej ...

Sympozjum odbędzie się 26.06.2018 r. o godz. 10.00 na Politechnice Opolskiej w Opolu w Auli Błękitnej w Łączniku przy ul. S. Mikołajczyka 16.

Czytaj więcej...

Konferencja Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej

19 czerwca 2018 roku niespełna trzy tygodnie po otwarciu Centrum badawczo-rozwojowego systemów logistycznych w Łączniku przy ul. Mikołajczyka odbyła się konferencja naukowo-techniczna "Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej" współorganizowana przez firmę Luca Logistic Solutions sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...

Luca wypełnia lukę

Dzięki współpracy z jednym z najbardziej innowacyjnych producentów systemów wspomagających proces komisjonowania (o nim za chwilę) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki ruszyło Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych. Wyposażone za grubo ponad pół miliona złotych laboratorium to miejsce jakiego brakowało nie tylko wydziałowi, ale i całej uczelni!

Czytaj więcej...

Inicjatywa utworzenia tzw. studiów praktycznych

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza studentów III i IV lat na spotkanie w dniu 14 czerwca 2018r godzina 10:00 sala B-116 Wydziału Mechanicznego.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera wspólnie z kilkoma opolskimi firmami oraz z Politechniką Opolską podjęło inicjatywę utworzenia tzw. studiów praktycznych, bądź inaczej staży zawodowych, podczas których studenci ucząc się, jednocześnie zdobywają doświadczenie zawodowe, a firmy przyszłych pracowników.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane studentom oferty i propozycje firm.

Komunikat WKW

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
WKW informuje, że do RADY WYDZIAŁU Inżynierii Produkcji i Logistyki w wyniku przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2018 roku wyborów uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora zostały wybrane:

  1. dr Barbara Klimesz,
  2. dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

W dniu 19 maja na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom:

  • kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
  • kierunku logistyka,
  • kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
  • kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ukończyło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 344  osób, w tym 58  osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem.

Czytaj więcej...

Warsztaty 5S w edukacji

W dniu 18 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach odbyły się zajęcia edukacyjne z uczniami klasy Vb pod hasłem "Warsztaty 5S w edukacji". Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i zrozumieć na czym polega produkcja, logistyka, a przede wszystkim utrzymanie stanowisk pracy w czystości, ładzie i porządku. Dwugodzinne warsztaty aktywizowały uczniów do przeprowadzenia akcji 5S w wyznaczonych obszarach własnej klasy. Wdrożenie kroków 5S zostało zakończone audytem, a następnie wręczeniem certyfikatu na ręce wychowawcy klasy.

Zajęcia odbyły się w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki, a przygotowały i poprowadziły je dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz oraz dr inż. Regina Mazurek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, prezentujących uczniów w trakcie wykładu, przed akcją 5S oraz w jej trakcie.

Czytaj więcej...

Cykl warsztatów z zarządzania projektami pt. Fort Boyard

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. oraz 14 maja 2018 r. odbyły się warsztaty z zarządzania projektami pt. Fort Boyard. Organizatorami warsztatów były dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej i dr inż. Iwona Łapuńka oraz przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego EXPERT: Natalia Bawoł, Andrea Bort, Natalia Ciecior, Anna Grobelna i Dominika Koj.

Czytaj więcej...

Wizyta w laboratoriach PIMOT i ITS

W dniu 8.05.2018 grupa zainteresowanych studentów II-go stopnia wraz z pracownikami WIPIL pojechała do Warszawy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z laboratoriami Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) oraz Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Czytaj więcej...