Wizyta przedstawicieli WIPiL w MZK sp. z o.o. w Opolu

W dniu 10 lipca 2018 r. pan Tadeusz Stadnicki – prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Opolu – spotkał się w siedzibie MZK z przedstawicielami WIPiL: panem dziekanem Sławomirem Zatorem prof. PO, drem hab. inż. Krzysztofem Olejnikiem prof. PO oraz drem inż. Marcinem Łopuszyńskim z Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. Omawiano możliwości i warunki współpracy WIPIL PO z MZK, w ramach rozważanego grantu badawczego dotyczącego systemu bezpieczeństwa w ruchu autobusów. Uzgodniono działania na najbliższą przyszłość oraz spotkanie z współpracującymi w tym obszarze firmami.

W tym samym dniu odbyła się także wizyta przedstawicieli WIPiL w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Spotkano się z dyrektorem MZD panem Piotrem Rybczyńskim. Konsultacje dotyczyły tych samych kwestii, o których rozmawiano z Prezesem MZK sp. z o.o.

Za nami pierwsza edycja studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach

W dniu 23 czerwca br. obronami prac końcowych zamknęliśmy dwusemestralny cykl kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach prowadzonych przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Nasi słuchacze, oprócz bardzo dobrych ocen na świadectwach ukończenia studiów, uzyskali certyfikaty ukończenia akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation i symulacji biznesowej, które zrealizowane zostały we współpracy z firmą INPROGRESS – liderem na rynku w zakresie organizacji szkoleń z zarządzania projektami.

Czytaj więcej...

Naukowcy z całej Europy na konferencji poświęconej azotowi

Eksperci inżynierii rolniczej reprezentujący ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier, Belgii, Litwy, Austrii i Finlandii spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby podzielić się doświadczeniami i najnowszymi osiągnięciami badawczym podczas międzynarodowego sympozjum pt. "Dyrektywa azotanowa w Polsce i co dalej…"

Czytaj więcej...

Prof. Oleksandr Hachkevych z bardzo prestiżową nagrodą

Postanowieniem Prezydenta Ukrainy z dnia 19 maja 2018 N 138/2018 pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Oleksandr Hachkevych, otrzymał Państwową Nagrodę Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki za rok 2017.

Wyróżnienie zostało przyznane za cykl publikacji naukowych „Efektywne metody szacowania stanu naprężeń w strukturalno niejednorodnych ciałach, spowodowanego oddziaływaniem pól o różnej naturze fizycznej”.

Uzyskane wyniki wykorzystano przy:

- rozbudowie metodyk prognozy i optymalizacji parametrów stanu sprężysto-odkształcalnego elementów urządzeń energetycznych dla konkretnych elektrowni cieplnych i jądrowych (w szczególności reaktorów, kotłów wysokociśnieniowych, generatorów, paro-generatorów, chłodni),

- optymalizacji względem różnych kryteriów technologii obróbek z wykorzystaniem siłowych, cieplnych i elektromagnetycznych czynników oddziaływania,

- opracowaniu teoretycznych podstaw takich obróbek; rozbudowie progresywnych technologii spawania, w tym termicznego prostowania spawanych konstrukcji cienkościennych.

Cykl wyróżnionych prac naukowych zawiera 188 publikacji (12 monografii; 8 rozdziałów monografii; 150 publikacji naukowych, 11 patentów Ukrainy oraz 4 publikacji encyklopedyczne (Encyklopedia of Thermal Stresses, Wydawnictwa Springer).

Serdecznie gratulujemy!

Studenci odwiedzili przedsiębiorstwo Animex

W dniach 14 raz 18 czerwca studenci II-go i III-go roku studiujący na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w ramach zajęć z dr. inż. Łukaszem Biłosem mieli okazję zapoznać się z ofertą przedsiębiorstwa Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Opolu. Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Tymeckiego, odpowiedzialnego między innymi za programy stażowe w przedsiębiorstwie studenci mieli okazję zapoznać się z profilem produkcji oraz zwiedzić zakład w trakcie jego pracy.

Czytaj więcej...

Konferencja Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej

19 czerwca 2018 roku niespełna trzy tygodnie po otwarciu Centrum badawczo-rozwojowego systemów logistycznych w Łączniku przy ul. Mikołajczyka odbyła się konferencja naukowo-techniczna "Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej" współorganizowana przez firmę Luca Logistic Solutions sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...

Luca wypełnia lukę

Dzięki współpracy z jednym z najbardziej innowacyjnych producentów systemów wspomagających proces komisjonowania (o nim za chwilę) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki ruszyło Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych. Wyposażone za grubo ponad pół miliona złotych laboratorium to miejsce jakiego brakowało nie tylko wydziałowi, ale i całej uczelni!

Czytaj więcej...

Komunikat WKW

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
WKW informuje, że do RADY WYDZIAŁU Inżynierii Produkcji i Logistyki w wyniku przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2018 roku wyborów uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora zostały wybrane:

  1. dr Barbara Klimesz,
  2. dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

W dniu 19 maja na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom:

  • kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
  • kierunku logistyka,
  • kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
  • kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ukończyło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 344  osób, w tym 58  osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem.

Czytaj więcej...

Warsztaty 5S w edukacji

W dniu 18 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach odbyły się zajęcia edukacyjne z uczniami klasy Vb pod hasłem "Warsztaty 5S w edukacji". Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i zrozumieć na czym polega produkcja, logistyka, a przede wszystkim utrzymanie stanowisk pracy w czystości, ładzie i porządku. Dwugodzinne warsztaty aktywizowały uczniów do przeprowadzenia akcji 5S w wyznaczonych obszarach własnej klasy. Wdrożenie kroków 5S zostało zakończone audytem, a następnie wręczeniem certyfikatu na ręce wychowawcy klasy.

Zajęcia odbyły się w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki, a przygotowały i poprowadziły je dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz oraz dr inż. Regina Mazurek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, prezentujących uczniów w trakcie wykładu, przed akcją 5S oraz w jej trakcie.

Czytaj więcej...