Wspólna przyszłość energii, nauki i miasta

W centrum Opola odbywa się konferencja grupy Tauron przybliżająca najnowszą ideę lidera rynku energetycznego – Strategiczną Agendę Badawczą, nazywaną przez twórców "mapa drogową innowacji w energetyce" . W utworzenie narzędzia, które ma zmienić oblicze polskiej gospodarki zaangażowany był ekspert z Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO (dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki), który – z ramienia uczelni – jest, obok Tauronu i miasta, współorganizatorem spotkania.

Czytaj więcej...

Zarządzanie projektami w organizacjach

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach. Rekrutacja na jedyne w Opolu studia podyplomowe z zarządzania projektami wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego IPMA D lub PRINCE2.

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach jest prowadzona w trybie ciągłym.

Czytaj więcej...

BHP - Czy to się opłaca?

Pracownicy służby BHP oraz osoby związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy, spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy, podczas konferencji pt. "BHP - Czy to się opłaca?".

Czytaj więcej...

Praca w firmie Filplast

Zapraszamy do zapoznania się z 3 ofertami pracy w firmie Filplast.

Czytaj więcej...

Oferta stażu w firmie Siegenia

Pobierz ulotkę (.pdf)

50 tysięczny absolwent na Politechnice Opolskiej

Jest nam niezmiernie przyjemnie poinformować, że Pani mgr inż. Aleksandra Nazimek została 50 tysięczną absolwentką Politechniki Opolskiej. W dniu 6 lipca br. obroniła pracę magisterską pt. „Postępowanie - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na podstawie powodzi tysiąclecia w Polsce w 1997 roku” pod kierunkiem dra inż. Jarosława Trembacza. Gratulujemy!

Obrona pracy doktorskiej pani mgr inż. Ewy Polańczyk

Ewa Polańczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki obroniła pracę pt. "Wspomaganie efektywności optymalizowanej produkcji pieczarek", która powstała pod opieką promotorską dr hab. inż. Katarzyny Szwedziak, prof. PO (promotor pomocniczy – dr Andrzej Bochniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Pracę zrecenzowali dr hab. inż. Adam Koniuszy prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej.

Obrona miała miejsce 11 lipca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.

Serdecznie gratulujemy!

Wizyta przedstawicieli WIPiL w MZK sp. z o.o. w Opolu

W dniu 10 lipca 2018 r. pan Tadeusz Stadnicki – prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Opolu – spotkał się w siedzibie MZK z przedstawicielami WIPiL: panem dziekanem Sławomirem Zatorem prof. PO, drem hab. inż. Krzysztofem Olejnikiem prof. PO oraz drem inż. Marcinem Łopuszyńskim z Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. Omawiano możliwości i warunki współpracy WIPIL PO z MZK, w ramach rozważanego grantu badawczego dotyczącego systemu bezpieczeństwa w ruchu autobusów. Uzgodniono działania na najbliższą przyszłość oraz spotkanie z współpracującymi w tym obszarze firmami.

W tym samym dniu odbyła się także wizyta przedstawicieli WIPiL w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Spotkano się z dyrektorem MZD panem Piotrem Rybczyńskim. Konsultacje dotyczyły tych samych kwestii, o których rozmawiano z Prezesem MZK sp. z o.o.

Za nami pierwsza edycja studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach

W dniu 23 czerwca br. obronami prac końcowych zamknęliśmy dwusemestralny cykl kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach prowadzonych przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Nasi słuchacze, oprócz bardzo dobrych ocen na świadectwach ukończenia studiów, uzyskali certyfikaty ukończenia akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation i symulacji biznesowej, które zrealizowane zostały we współpracy z firmą INPROGRESS – liderem na rynku w zakresie organizacji szkoleń z zarządzania projektami.

Czytaj więcej...

Naukowcy z całej Europy na konferencji poświęconej azotowi

Eksperci inżynierii rolniczej reprezentujący ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier, Belgii, Litwy, Austrii i Finlandii spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby podzielić się doświadczeniami i najnowszymi osiągnięciami badawczym podczas międzynarodowego sympozjum pt. "Dyrektywa azotanowa w Polsce i co dalej…"

Czytaj więcej...