Praca w firmie Filplast

Zapraszamy do zapoznania się z 3 ofertami pracy w firmie Filplast.

Czytaj więcej...

Oferta stażu w firmie Siegenia

Pobierz ulotkę (.pdf)

50 tysięczny absolwent na Politechnice Opolskiej

Jest nam niezmiernie przyjemnie poinformować, że Pani mgr inż. Aleksandra Nazimek została 50 tysięczną absolwentką Politechniki Opolskiej. W dniu 6 lipca br. obroniła pracę magisterską pt. „Postępowanie - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na podstawie powodzi tysiąclecia w Polsce w 1997 roku” pod kierunkiem dra inż. Jarosława Trembacza. Gratulujemy!

Obrona pracy doktorskiej pani mgr inż. Ewy Polańczyk

Ewa Polańczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki obroniła pracę pt. "Wspomaganie efektywności optymalizowanej produkcji pieczarek", która powstała pod opieką promotorską dr hab. inż. Katarzyny Szwedziak, prof. PO (promotor pomocniczy – dr Andrzej Bochniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Pracę zrecenzowali dr hab. inż. Adam Koniuszy prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej.

Obrona miała miejsce 11 lipca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.

Serdecznie gratulujemy!

Wizyta przedstawicieli WIPiL w MZK sp. z o.o. w Opolu

W dniu 10 lipca 2018 r. pan Tadeusz Stadnicki – prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Opolu – spotkał się w siedzibie MZK z przedstawicielami WIPiL: panem dziekanem Sławomirem Zatorem prof. PO, drem hab. inż. Krzysztofem Olejnikiem prof. PO oraz drem inż. Marcinem Łopuszyńskim z Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. Omawiano możliwości i warunki współpracy WIPIL PO z MZK, w ramach rozważanego grantu badawczego dotyczącego systemu bezpieczeństwa w ruchu autobusów. Uzgodniono działania na najbliższą przyszłość oraz spotkanie z współpracującymi w tym obszarze firmami.

W tym samym dniu odbyła się także wizyta przedstawicieli WIPiL w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Spotkano się z dyrektorem MZD panem Piotrem Rybczyńskim. Konsultacje dotyczyły tych samych kwestii, o których rozmawiano z Prezesem MZK sp. z o.o.

Otwarcie punktu rekrutacyjnego i lot balonem

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie punktu rekrutacyjnego Politechniki Opolskiej, które odbędzie się 9 lipca o godz. 12.00 w Zespole Dydaktycznym "Łącznik".

Na spotkaniu zaprezentujemy kierunki oferowane kandydatom na studia: Inżynieria bezpieczeństwa, Logistyka, Technologia żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Liczymy na obecność nie tylko pracowników Politechniki Opolskiej, ale również dyrektorów opolskich szkół, włodarzy miasta i województwa, a przede wszystkim młodzieży, która już od godziny 13.00 będzie mogła składać dokumenty rekrutacyjne.

Na ten dzień szykujemy wiele atrakcji. Najciekawszą z nich będzie nagroda w postaci lotu balonem. Szansę na zdobycie miejsca w "koszu" dla siebie i osoby towarzyszącej będzie miał każdy zarejestrowany kandydat na studia w Politechnice Opolskiej – szczegóły wkrótce!

Serdecznie zapraszamy!

Za nami pierwsza edycja studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach

W dniu 23 czerwca br. obronami prac końcowych zamknęliśmy dwusemestralny cykl kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach prowadzonych przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Nasi słuchacze, oprócz bardzo dobrych ocen na świadectwach ukończenia studiów, uzyskali certyfikaty ukończenia akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation i symulacji biznesowej, które zrealizowane zostały we współpracy z firmą INPROGRESS – liderem na rynku w zakresie organizacji szkoleń z zarządzania projektami.

Czytaj więcej...

Naukowcy z całej Europy na konferencji poświęconej azotowi

Eksperci inżynierii rolniczej reprezentujący ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier, Belgii, Litwy, Austrii i Finlandii spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby podzielić się doświadczeniami i najnowszymi osiągnięciami badawczym podczas międzynarodowego sympozjum pt. "Dyrektywa azotanowa w Polsce i co dalej…"

Czytaj więcej...

Prof. Oleksandr Hachkevych z bardzo prestiżową nagrodą

Postanowieniem Prezydenta Ukrainy z dnia 19 maja 2018 N 138/2018 pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Oleksandr Hachkevych, otrzymał Państwową Nagrodę Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki za rok 2017.

Wyróżnienie zostało przyznane za cykl publikacji naukowych „Efektywne metody szacowania stanu naprężeń w strukturalno niejednorodnych ciałach, spowodowanego oddziaływaniem pól o różnej naturze fizycznej”.

Uzyskane wyniki wykorzystano przy:

- rozbudowie metodyk prognozy i optymalizacji parametrów stanu sprężysto-odkształcalnego elementów urządzeń energetycznych dla konkretnych elektrowni cieplnych i jądrowych (w szczególności reaktorów, kotłów wysokociśnieniowych, generatorów, paro-generatorów, chłodni),

- optymalizacji względem różnych kryteriów technologii obróbek z wykorzystaniem siłowych, cieplnych i elektromagnetycznych czynników oddziaływania,

- opracowaniu teoretycznych podstaw takich obróbek; rozbudowie progresywnych technologii spawania, w tym termicznego prostowania spawanych konstrukcji cienkościennych.

Cykl wyróżnionych prac naukowych zawiera 188 publikacji (12 monografii; 8 rozdziałów monografii; 150 publikacji naukowych, 11 patentów Ukrainy oraz 4 publikacji encyklopedyczne (Encyklopedia of Thermal Stresses, Wydawnictwa Springer).

Serdecznie gratulujemy!

Studenci odwiedzili przedsiębiorstwo Animex

W dniach 14 raz 18 czerwca studenci II-go i III-go roku studiujący na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w ramach zajęć z dr. inż. Łukaszem Biłosem mieli okazję zapoznać się z ofertą przedsiębiorstwa Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Opolu. Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Tymeckiego, odpowiedzialnego między innymi za programy stażowe w przedsiębiorstwie studenci mieli okazję zapoznać się z profilem produkcji oraz zwiedzić zakład w trakcie jego pracy.

Czytaj więcej...