Międzynarodowe Warsztaty "Nauka, Technika, Życie - postęp naukowo-techniczny"

Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe Warsztaty "Nauka, Technika, Życie – postęp naukowo-techniczny", które odbędą się w Lądku - Zdroju w dniach 15 - 17 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
Komitet Organizacyjny

Czytaj więcej...

Logistyka w bezpieczeństwie

Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór uzupełniający do programu Erasmus+ (wyjazdy w semestrze letnim 2016/17)!

Szczegóy znajdują się na stronie: https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/aktualnosci/306-nabor-uzupelniajacy-do-programu-erasmus

Pierwszy, opolski doktor inżynierii produkcji

Kiedy w lutym 2014 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymał uprawnienia doktorskie –  sukces świętowała cała uczelnia, były to bowiem szóste, a więc ostatnie, wymagane przez ustawę prawa, niezbędne do utrzymania autonomii uczelni.

Dla nas to ogromny sukces – powiedział wówczas dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO – ale również wyzwanie dla kadry. Chciałbym jednak podkreślić, że to szansa dla starających się o stopień nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji.

I rzeczywiście –  nie trzeba było długo czekać, aby młodzi badacze nie tylko cieszyli się niezagrożonym statusem akademickości swojej alma mater, ale też skorzystali z możliwości uzyskania stopnia naukowego.

W środę, 5 października 2016 r. odbyła się pierwsza, publiczna obrona pracy doktorskiej. Jej autorem jest pracująca na wydziale Katarzyna Marek-Kołodziej, a promotorem – dziekan Skomudek.

Praca na temat "Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego" została  obroniona śpiewająco.

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Lekcja o skarbach Ziemi

W połowie ubiegłego tygodnia (21. i 22. września 2016 r.) w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim odbyły się chemiczne warsztaty laboratoryjne, poprowadzone przez mgr Edytę Döhner z Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki (WIPiL). W zajęciach pt. "Co daje ludzkości Ziemia po wielu milionach lat – czy to dar?" wzięło udział sto troje dzieci.

Czytaj więcej...

Poszukiwana/poszukiwany przyszły chórzysta

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej (ACPO) to wokalny zespół osób zakręconych muzycznie, wprowadzanych w świat nut, dźwięków i magicznej harmonii przez chórmistrz Ludmiłę Wocial-Zawadzką. Obecnie liczymy ok. 40 osób i zdecydowanie robimy to co kochamy. Jeździmy na konkursy, koncerty i śpiewamy gdzie się da. Emocje jakie dostarczane są podczas tych wyjazdów nie są do porównania z niczym innym. Każdy wspólny oddech i wydobyty dźwięk to uzależnienie, z którego nie jest łatwo się wyleczyć. Dodatkowo zawiązane tu znajomości przeradzają się w nierozerwalne przyjaźnie a nawet małżeństwa! Zwieńczeniem sezonu jest występ dla Gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na koniec jeszcze można dodać, że pomimo zysków w postaci przeżyć jest jeszcze jedna ważna rzecz. A mianowicie mowa o dodatkowych punktach do stypendium rektora dla najlepszych studentów!

Chcesz do nas dołączyć?
Każdy jest mile widziany. Pamiętaj jesteśmy amatorami i kiedyś też zaczynaliśmy. Zapraszamy na próby w każdy wtorek i czwartek o 19.00. Łącznik sala C.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Zapraszamy również na naszą stronę: https://www.facebook.com/chor.acpo/

 

Egzaminy dyplomowe na WIPIL

Na przełomie czerwca i lipca, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki PO, przeprowadzono egzaminy dyplomowe.

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prezentowali swoje prace dyplomowe przed komisjami w składzie: promotor, recenzent i przewodniczący komisji. Pytania dotyczyły pracy dyplomowej a następnie zagadnień przerabianych w toku studiów. Towarzyszył temu duży stres i ogromna radość po pozytywnie zakończonym egzaminie.

Przebieg i atmosferę egzaminów na kierunku logistyka ilustrują poniższe zdjęcia.

Czytaj więcej...

Jubileuszowe XV Forum Energetyków GRE 2016

W dniach 27-29 czerwca w Szczyrku odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016. Organizatorami konferencji była Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Katedra Zarządzania Energetyką z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej a jej współorganizatorami byli Wydawnictwo Nowa Energia i NCBiR oraz Uniwersytety Techniczne w Odessie i Ostrawie.

Czytaj więcej...

Technolog wytwarzania folii i opakowań z PE

Oferta pracy na stanowisko Technolog wytwarzania folii i opakowań z PE w firmie B+K Polska.

Szczegóły w załączniku: https://wipil.po.opole.pl/images/aktualnosci/2016-05-31_technolog/20160630122219933.pdf

XIV edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2016 r.

Prace należy dostarczyć na adres: Urząd Patentowy RP al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa pokój 419 z dopiskiem „konkurs na pracę” Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Szczegóły i formularze na stronie: www.uprp.pl