Seminarium wydziałowe

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pani mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. "Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji".

Seminarium rozpocznie się o godz. 10:00 15 lutego 2017 r. w sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, przy ul. Sosnkowskiego 31.

Prośba o wsparcie - 1% podatku dla Weroniki

Pracownicy Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy
zwracają się z prośbą
o pomoc dla córki naszego kolegi.

Szczegóły:

 

Prośba o pomoc

Niezbędne dane

 

Olimpijka myśli o Politechnice Opolskiej

1 lutego 2017 r. mgr inż. Dariusz Masłowski oraz mgr inż. Małgorzata Dendera – Gruszka z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wybrali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu z gratulacjami dla Klaudii Gogolok, za wybitne osiągnięcia z zakresu wiedzy o logistyce.

Czytaj więcej...

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO otrzymała nagrodę środowiska gospodarczego

Podczas odbywającej się w Filharmonii Opolskiej gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji – nagrody przyznawanej od 1991 roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz partnerskie izby w Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie – dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO - kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i Innowacyjność.

Czytaj więcej...

Podsumowanie ankiety dotyczącej jakości zajęć

Ankiety były dostępne dla studentów w dniach od 23 maja do 20 lipca 2016 r. i dotyczyły oceny zajęć oraz pracy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Średnie oceny z obu części ankiety w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawiono poniżej:

 

 

Prezentacja systemów firma LUCA Logistic Solution Sp. z o.o. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

W dniu 14.01.2017 r. studenci studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi systemami wspomagającymi komisjonowanie w magazynach. Wykład wraz z prezentacją systemów przedstawił prezes firmy LUCA Logistic Solution Sp. z o.o. Pan Bogusław Gnat.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszy projekt innowacyjny

Firma AC S.A., producent innowacyjnej elektroniki samochodowej i lider systemów autogaz marki STAG, zaprasza wszystkich pasjonatów nowych technologii w motoryzacji do wzięcia udziału w konkursie „Od pomysłu do realizacji”. Przedstaw swój nowatorski projekt urządzenia i wyjedź do jednej z fabryk firmy NXP – wiodącego producenta elementów półprzewodnikowych.

Do udziału w konkursie organizator zachęca osoby kreatywne, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest impulsem do działania: studentów i absolwentów, osoby fizyczne lub zespoły czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czytaj więcej...

Awans naukowy - dr hab. inż. Katarzyna Hys

W dniu 15 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Hys stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Czytaj więcej...

Jubileusze pracy

W roku, kiedy obchodziliśmy 50-lecie naszej uczelni, swoje osobiste jubileusze świętowali także pracownicy politechniki.

Oto oni - ludzie, którzy poświęcili politechnice dziesiątki lat swojej kariery zawodowej, i bez których uczelni nie udałoby się tak pewnie wejść w kolejne półwiecze.

Z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki są to:

Imię i nazwiskoLata pracy

Dr Bohdan Bozhenko

20

Dr hab. inż. Zofia Kostrzycka, prof. PO

25

Dr inż. Grzegorz Garbacz

25

Beata Jarzembowska

30

Dr Anida Stanik-Besler

30

Dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO

30

Dr Iwona Mulicka

35

Maria Ginter

40

Jadwiga Zimoch

40

Dr Zbigniew Michno

40

Dr Franciszek Gajda

45

Siostry wydziałowe na kalendarz!

Choć rok 2017 dopiero za dwa dni, to kalendarz na niego przeszedł już do historii. Na corocznym spotkaniu świątecznym pracowników Politechniki Opolskiej rozdano ostatnie kilkaset egzemplarzy tego wyjątkowego wydawnictwa.

Czytaj więcej...