REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Egzaminy dyplomowe na WIPIL

Na przełomie czerwca i lipca, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki PO, przeprowadzono egzaminy dyplomowe.

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prezentowali swoje prace dyplomowe przed komisjami w składzie: promotor, recenzent i przewodniczący komisji. Pytania dotyczyły pracy dyplomowej a następnie zagadnień przerabianych w toku studiów. Towarzyszył temu duży stres i ogromna radość po pozytywnie zakończonym egzaminie.

Przebieg i atmosferę egzaminów na kierunku logistyka ilustrują poniższe zdjęcia.

Czytaj więcej...

Jubileuszowe XV Forum Energetyków GRE 2016

W dniach 27-29 czerwca w Szczyrku odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016. Organizatorami konferencji była Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Katedra Zarządzania Energetyką z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej a jej współorganizatorami byli Wydawnictwo Nowa Energia i NCBiR oraz Uniwersytety Techniczne w Odessie i Ostrawie.

Czytaj więcej...

Technolog wytwarzania folii i opakowań z PE

Oferta pracy na stanowisko Technolog wytwarzania folii i opakowań z PE w firmie B+K Polska.

Szczegóły w załączniku: https://wipil.po.opole.pl/images/aktualnosci/2016-05-31_technolog/20160630122219933.pdf

XIV edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2016 r.

Prace należy dostarczyć na adres: Urząd Patentowy RP al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa pokój 419 z dopiskiem „konkurs na pracę” Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Szczegóły i formularze na stronie: www.uprp.pl

Praktyki w Grupie Magazyny Polska

Grupa Magazyny Polska Sp. z o. o. jest biurem obsługi Inwestorów z siedzibą w Lublinie.

Zapraszamy do podjęcia zdalnych praktyk w naszej firmie.

Dzięki systemowi raportowania on-line, widzimy przebieg oraz efekty Państwa prac.

Obecnie oferujemy praktyki studentom kierunków: Logistyka; Geoinformatyka; Gospodarka przestrzenna; Transport; Geodezja i Kartografia; Transport i Logistyka;

Podczas praktyk w naszej firmie, studenci mogą zdobyć wiedzę z zakresu:

 • analiz geomarketingowych
 • zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
 • obsługi jednostek samorządowych
 • zapoznania się z przebiegiem procesów inwestycyjnych

Czytaj więcej...

Konkurs Ikar Jakości

Jeden z kluczowych dostawców usług transportowych i magazynowych, firma Seifert Polska, został partnerem ogólnopolskiego konkursu Ikar Jakości im. Prof. Romualda Kolmana. W ramach inicjatywy, której celem jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu zarządzania, spółka przyzna dodatkowe wyróżnienie za przygotowanie tematu z zakresu logistyki i transportu.

Czytaj więcej...

Wspólne ćwiczenia strażaków, energetyków i studentów

Wspólne ćwiczenia strażaków, energetyków i studentów

Studenci i wykładowcy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wzięli udział w trzydniowych ćwiczeniach Straży Pożarnej oraz TAURON Dystrybucji S.A na terenie Głównego Punktu Zasilania w Bierkowiciach.

Czytaj więcej...

Komunikat WKW

Szanowni Państwo, Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 25.05.2016 roku wyborów do Senatu Politechniki Opolskiej (kadencja 2016-2020) z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zostali wybrani:

 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,
 • prof. PO, dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO.

Z grupy pozostałych nauczycieli akademickich została wybrana:

 • dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.

Ponadto WKW informuje, że w skład Rady Wydziału (kadencja 2016-2020) z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego weszli wszyscy uprawnieni:

 1. Prof. dr hab. inż. Bartnik Ryszard
 2. Prof. dr hab. inż. Budzik Ryszard
 3. Prof. dr hab. inż. Dolezal Petr
 4. Prof. dr hab. inż. Knosala Ryszard
 5. Dr hab. Kostrzycka Zofia, prof. PO
 6. Dr hab. inż. Kulińska Ewa, prof. PO
 7. Dr hab. inż. Lorenc Marcin , prof. PO
 8. Dr hab. inż. Madej-Lachowska Maria, prof. PO
 9. Dr hab. inż. Nawrocki Lech, prof. PO
 10. Dr hab. inż. Olejnik Krzysztof, prof. PO
 11. Dr hab. inż. Pająk Janusz, prof. PO
 12. Prof. dr hab. inż. Partyka Marian
 13. Dr hab. inż. Plutecki Zbigniew, prof. PO
 14. Prof. dr hab. inż. Shynkarenko Heorhiy
 15. Dr hab. inż. Skomudek Waldemar, prof. PO
 16. Prof. dr hab. inż. Sustova Kvetoslava
 17. Dr hab. inż. Szwedziak Katarzyna, prof. PO
 18. Dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach, prof. PO
 19. Prof. dr hab. inż. Tukiendorf Marek
 20. Dr hab. inż. Zator Sławomir, prof. PO.

Z powodu wyboru na funkcję prodziekana w skład Rady Wydziału weszły:

 1. Dr Anida Stanik-Besler
 2. Dr Aleksandra Żurawska.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych w dniu 25.05.2016 roku wyborów do Rady Wydziału, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich zostali wybrani:

 1. Dr Andrzej Kozdraś
 2. Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 3. Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
 4. Dr inż. Dominika Matuszek
 5. Dr inż. Alfred Paszek
 6. Dr inż. Marek Wasilewski.

Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani zostali:

 1. Teresa Borucka
 2. Witold Pęczak
 3. Mgr inż. Tomasz Sałajczyk.

Wszystkim wybranym składam serdeczne gratulacje.

Z wyrazami szacunku, Andrzej Metelski
Przewodniczący WKW

Jubileuszowe warsztaty im. Stefana Mynarskiego

Statystycznie rzecz biorąc, spotkanie specjalistów matematyki w Opolu to tylko 5 % historii tej prestiżowej imprezy (dotąd organizowały ją ośrodki z całej Polski), jednak biorąc pod uwagę, że to okrągła rocznica spotkań, XX Warsztaty Metodologiczne należy uznać za wydarzenie historyczne.

Czytaj więcej...